Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.03.2006

Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy

Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, przedstawione w piśmie z dnia 14 listopada 2005r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 listopada 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 listopada 2005r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą spedycyjno - transportową, działającą w branży chemicznej. Spółka jest właścicielem warsztatów remontowych, oczyszczalni cystern kolejowych i autocystern oraz dużej bocznicy przy stacji kolejowej ................ Spółka jest zainteresowana przejęciem zorganizowanej części majątku innego przedsiębiorstwa spedycyjnego, stanowiącego dla Spółki podmiot powiązany w rozumieniu ustawy o CIT. Przejęcie zorganizowanej części majątki umożliwi Spółce poszerzenie działalności spedycyjnej.

Transakcja sprzedaży obejmuje m.in.:

- środki trwałe w postaci taboru kolejowego (cysterny, wagony, lokomotywy),

- maszyny i urządzenia,

- wartości niematerialne i prawne,

- wyposażenie,

- przejście do Spółki dotychczasowych pracowników zbywcy zatrudnionych w działach związanych ze zbywaną częścią przedsiębiorstwa na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy oraz w konsekwencji przeniesienie do Spółki utworzonych z tytułu ich zatrudnienia przez Zbywcę rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.

Zbywca nie prowadził oddzielanych rejestrów księgowych ani nie sporządzał oddzielnego bilansu i sprawozdania finansowego w odniesieniu do sprzedawanej zorganizowanej części majątku. Niemniej jednak, zbywany majątek jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży zbywca będzie w stanie kontynuować działalność gospodarczą w zakresie niepodlegającym przejęciu, przy wykorzystaniu pozostałych składników majątku. Spółka będzie kontynuowała prowadzoną dotychczas przez zbywcę działalność spedycyjną.

Spółka prosi o potwierdzenie, iż przedmiotem nabycia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, której sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług za zasadach ogólnych oraz że Spółka będzie miała prawo od odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od powyższej transakcji na zasadach odnoszących się do poszczególnych składników majątku.

Zdaniem Spółki przedmiotem transakcji nie jest przedsiębiorstwo, lecz zorganizowana część przedsiębiorstwa, której sprzedaż jest traktowana jako sprzedaż poszczególnych elementów wchodzących w jej skład, a podatek naliczony związany z nabyciem towarów, które zostaną zaliczone przez Spółkę do środków trwałych będzie podlegał zwrotowi w terminie 60 dni, a przy spełnieniu warunków opisanych w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w terminie 25 dni.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Jednocześnie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "przedsiębiorstwo", dla potrzeb ustawy. Wobec tego należy pos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »