Nieodpłatne przekazanie próbek a VAT

Pytanie podatnika: Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów z mięsa i sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów a także zwiększenia wolumenu sprzedaży zakład podejmuje działania o charakterze promocyjnym. Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas i wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 18 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 22.07.1992 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Z. w miejscowości Ł. Przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z mięsa i sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. Zainteresowany jest podatnikiem VAT czynnym i wykonuje w całości czynności opodatkowane VAT.

W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów a także zwiększenia wolumenu sprzedaży zakład podejmuje standardowe, powszechnie stosowane w branży mięsnej działania o charakterze promocyjnym, które są skierowane do aktualnych i przyszłych nabywców wyrobów. W tym celu Z. przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby takie jak: wędliny, kiełbasy i produkty garmażeryjne (kaszanka, pasztet, salceson itp) na cele degustacji. Degustacje wyrobów pod marką Z. są organizowane przez grupy degustacyjne w skład, których wchodzą pracownicy zakładu. Z uwagi na to, iż zakład nie dysponuje własną siecią punktów handlowych, degustacje wyrobów odbywają się w punktach sprzedaży należących do klientów, w szczególności w sklepach mięsnych i sporadycznie w hurtowniach kontrahentów. Ilość i rodzaj wyrobów jaka jest przekazywana na cele degustacji uzależniona jest od liczby potencjalnych klientów w danej placówce handlowej, od zrealizowanej dotychczas wielkości zakupów wyrobów Z. przez kontrahenta, który udostępnia swój punkt na cele degustacji a także od sezonu. np. w okresie letnim promocją objęte są produkty przeznaczone na grill. Każda ilość wyrobów pobrana przez pracowników grup degustacyjnych udokumentowana jest raportem wydania towarów na degustacje. Raport ten zawiera także wartość wydanych towarów. Wydane produkty na cele degustacji nie są i nie mogą być odsprzedawane przez pracowników. Faktyczne przeprowadzenie degustacji jest odzwierciedlone w protokole przeprowadzenia degustacji, który stanowi jednocześnie rozliczenie pracownika z pobranych wyrobów na ten cel. Podczas prowadzonych degustacji prezentowany jest producent wyrobów, jego nazwa i logo a sama degustacja polega na zachęcaniu klientów do spróbowania wyrobów gotowych, które są udostępniane w małych porcjach tzw. „jednego kęsa”. Jednorazowa dostawa na cele degustacji może obejmować od kilku do kilkudziesięciu kilogramów wyrobów gotowych, w zależności od promowanego wyrobu. W okresie letnim, kiedy promocją objęte są wyroby na grill zużycie towarów podczas degustacji jest większe. W okresie rocznym wartość przekazanych towarów na ten cel nie przekracza 0,3% ogółu sprzedaży zrealizowanej przez Z..

Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenia usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Z powodu tej naczelnej zasady, dotychczas nieodpłatne przekazania towarów na cele degustacji były rozpoznawane w przedsiębiorstwie jako czynności opodatkowane podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu surowców do produkcji. Zakład wystawiał faktury wewnętrzne, w których wykazywał należny podatek od towarów i usług. Jednak w wyniku szczegółowej analizy przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nieodpłatne przekazanie klientowi niewielkiej ilości towaru, w celu ewentualnego zakupu tego towaru stanowi przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu VAT stosownie do art. 7 ust.3 tej ustawy.

Przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Bezspornym jest fakt, iż ilość wyrobu gotowego przekazywana nieodpłatnie klientowi podczas degustacji na tzw. „jednego kęsa” stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust.7 ustawy, ponieważ ilość ta umożliwia klientowi poznanie jakości i walorów smakowych wyrobu i nie przedstawia żadnej istotnej wartości handlowej. Degustacje przeprowadzają pracownicy zakładu, więc towar nie jest wydawany kontrahentom dokonującym zakupów hurtowych do swoich placówek handlowych. Dlatego też nie zachodzą warunki do jego sprzedaży.

Skoro przepisy art. 7 ust.3 i ust.7 ustawy o VAT wyłączają z opodatkowania niewielkie ilości towaru stanowiące próbki, to podatek należny wykazany w fakturach wewnętrznych powinien zostać odpowiednio skorygowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 72011 r. nr 177, poz. 1054 że zm.) nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas i wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust.2 tej ustawy?

W świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych takich jak: wędliny, kiełbasy i produkty garmażeryjne na cele degustacji w warunkach opisanych w stanie faktycznym, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlega opodatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »