Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt

Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wynajęła halę na okres 5-ciu lat i zaadaptowała ją do celów produkcyjnych. Poniosła koszty adaptacji, które zostały zakwalifikowane do inwestycji w obcym środku trwałym. Po czteroletnim okresie wynajmu, kierując się kalkulacją ekonomiczną w celu obniżenia kosztów działalności, spółka podjęła decyzję o nie przedłużaniu umowy najmu. Gros działalności produkcyjnej został przeniesiony do nowopowstałego budynku, który jest własnością spółki, a do końca okresu najmu, w dotychczasowych pomieszczeniach, prowadzone były działania wspomagające proces produkcyjny, prace biurowe oraz magazyn. Obecnie, na koniec lutego 2012, umowa najmu ulegnie zakończeniu.
Część infrastruktury, umożliwiająca pracę maszyn i działania produkcyjne, zostały bądź zostaną odinstalowane i przeniesione do nowej fabryki. Niestety, nie wszystkie naniesienia mogą zostać odinstalowane. Dotyczy to nakładów poczynionych na podłogi w hali i biurze, na okna w biurze, na wentylację, bramy wjazdowe, drzwi wewnętrzne, itp. Demontaż powyższych naniesień wiązałby się bowiem z dewastacją pomieszczeń, na co nie wyraził i nie wyrazi zgody wynajmujący.
Reasumując, na koniec lutego 2012 r. Spółka przestanie używać naniesień pozostawionych w dotychczas wynajmowanym budynku. Należy tu stwierdzić, iż Spółka traktowała podatek VAT, wynikający z faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z ww. inwestycją w środek trwały, jako podatek VAT naliczony, który obniżał w poprzednich okresach podatek należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną cześć inwestycji w obcy środek trwały...
Zdaniem Wnioskodawcy, inwestycja w obcy środek trwały zostanie częściowo zlikwidowana (demontaż i przewóz naniesień do nowego budynku), a częściowo naniesienia zostaną pozostawione wynajmującemu (podłogi w hali i biurze, okna w biurze, wentylacja, bramy wjazdowe, drzwi wewnętrzne, itp.), więc nie ulegną unicestwieniu.
Podobnie, pozostawienie naniesień w budynku wynajmującego, spowoduje utratę władztwa zarówno faktycznego, jak i prawnego nad poczynionymi nakładami przez Spółkę oraz do wykreślenia tych składników majątku z prowadzonej ewidencji środków trwałych. Zatem, zaistnieją przesłanki do uznania tego zdarzenia jako likwidacji środka trwałego.
W sprawie traktowania jako kosztu niezamortyzowanej części inwestycji w obcy środek trwały, Wnioskodawca jest zdania, że użyte w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „w wyniku likwidacji” nie jest w przypadku Spółki niekorzystne. Zatem, jedynie zmiana rodzaju działalności spółki pozbawiłaby Spółkę prawa do traktowania niezamortyzowanej części inwestycji jako kosztu podatkowego i biorąc to pod uwagę Spółka ma prawo traktować ją jako koszt podatkowy (gdyż nie zmieniła rodzaju działalności).
Mimo wielu niekorzystnych interpretacji w tej materii organów podatkowych, należy podnieść, iż orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite i na ogół przyznaje prawo podatnikowi do traktowania jako koszt podatkowy podobnych zdarzeń.
Należy tu chociażby przytoczyć wyrok WSA w Krakowie (sygn. ak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »