Wartość początkowa samochodu będącego współwłasnością

Pytanie podatnika: Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2011 r. (data wpływu 26 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 1 września 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych w charakterze radcy prawnego. W 2008 r. Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem nabyli wspólnie fabrycznie nowy samochód osobowy za kwotę 47.390,00 zł brutto. Na fakturze dokumentującej zakup jako nabywca jest wskazany ojciec Wnioskodawcy, sam Zainteresowany figuruje jako współwłaściciel pojazdu. Analogiczny status właścicielski pojazdu widnieje w wystawionym przez właściwy urząd dowodzie rejestracyjnym pojazdu, tzn. ojciec Wnioskodawcy figuruje jako właściciel, zaś Wnioskodawca jako współwłaściciel. Zainteresowany jest osobą stanu wolnego i przysługujący mu udział w przedmiotowym pojeździe nie wchodzi w skład ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Dotychczas pojazd był wykorzystywany na cele prywatne, jak również na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W związku z jej prowadzeniem Zainteresowany zamierza za zgodą współwłaściciela wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując jako wartość początkową, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22g ust. 3 w zw. z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 50% ceny nabycia pojazdu wynikającej z faktury, tj. kwotę 23.695,00 zł, a następnie od tak ustalonej wartości początkowej zamierza dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć w opisanym stanie faktycznym jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości, jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikającą z faktury dokumentującej jego zakup?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powoływanej dalej jako „uopdosf”) w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku, ponieważ wielkość udziałów współwłaścicieli w przedmiotowej ruchomości nie jest wprost określona w fakturze, nie wynika z dokumentów rejestracyjnych pojazdu, ale zarazem nie jest przedmiotem sporu między nimi. Na gruncie zasady wynikającej z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »