Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginału, czy duplikatu faktury?

Pytanie podatnika: Czy kwotę podatku VAT tj. 12 760 zł z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., której duplikat otrzymała 29.12.2006 r. może rozliczyć jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2006 lub styczeń 2007 czyli w miesiącu otrzymania duplikatu faktury lub miesiącu następnym, czy może powyższa kwota podatku VAT powinna zostać rozliczona poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 roku?

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 17 kwietnia 2007 r., nr PO III 443/3/GL/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 lutego 2007 r. Przedsiębiorstwo „X” Spółka Jawna zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w dniu 5 marca 2004 roku zawarła umowę z przedsiębiorstwem „Y” Sp. z o.o. na wykonanie rozbiórki 27 obiektów budowlanych. Część robót rozbiórkowych na budynkach J-6 i D-8 została następnie zlecona podwykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu „Z” Spółka Jawna. Strony ustaliły wynagrodzenie netto za rozbiórkę obiektu J-6 w kwocie 17.000 zł oraz obiektu D-8 w kwocie 58.000 zł, adekwatnie do kubatury w/w obiektów oraz nakładów pracy. Tekst umowy między stronami został zredagowany z błędem w stosunku do wyżej opisanych ustaleń - ceny za powyższe obiekty zostały zamienione. Strony uzgodniły telefonicznie, a następnie wniosły do tekstu umowy stosowne poprawki. Odstąpiły również od zawarcia umowy w zakresie robót rozbiórkowych na obiekcie D-8. W miesiącu czerwcu 2004 roku Spółka otrzymała od podwykonawcy fakturę VAT nr 109/UG/2004 z dnia 30.06.2004 r. wystawioną na kwotę 58.000 zł netto za rozbiórkę obiektu J-6. Zdaniem Spółki kwota na którą wystawiono w/w fakturę została zawyżona, dlatego też Spółka zwróciła fakturę wystawcy z żądaniem jej sprostowania. Wykonawca robót nie wyraził zgody na zmniejszenie wartości robót na fakturze i oddał sprawę do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy. W wyroku z dnia 4 października 2006 r. Sąd stwierdził, iż naniesione zmiany do umowy nie mogą wywołać żadnych skutków prawnych, bowiem osoba reprezentująca podwykonawcę nie była do takich działań upoważniona i nakazał zapłatę zgodnie z wystawioną fakturą nr 109/UG/2004 z dnia 30.06.2004 r. Wówczas Spółka wystąpiła o wystawienie duplikatu kwestionowanej faktury, który otrzymała 29.12.2006 r.

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy kwotę podatku VAT tj. 12 760 zł z faktury VAT nr 109/UG/2004 z dnia 30.06.2004r., której duplikat otrzymała 29.12....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »