Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.02.2012

Termin rozliczenia VAT z tytułu importu towarów

Pytanie podatnika: W jakim terminie podatnik ma prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu importu towarów? W miesiącu otrzymania przez przedstawiciela – agencję celną potwierdzonej kopii zgłoszenia oraz dwóch kolejnych czy według daty odbioru SAD, wynikającej z kopii, jako daty pierwotnego odbioru przez przedstawiciela bezpośredniego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2011 r. (data wpływu 9 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, dokonująca dostaw opodatkowanych w grudniu 2010 r. dokonała importu towarów handlowych z Chin. Zgłoszenia celnego w imieniu spółki dokonał przedstawiciel bezpośredni – agencja celna. Do siedziby spółki nie dotarł oryginał zgłoszenia celnego. Wystąpiono o wydanie potwierdzonej za zgodność kopii zgłoszenia celnego. Potwierdzoną za zgodność przez urząd celny kopię zgłoszenia celnego (SAD-karta 6) otrzymano we wrześniu 2011 r. Na potwierdzonej kserokopii widoczna jest data odbioru karty 8 przez przedstawiciela – grudzień 2010 r. Należności celne wynikające z dokumentów importowych zostały uregulowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim terminie podatnik ma prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu importu towarów... W miesiącu otrzymania przez przedstawiciela – agencję celną potwierdzonej kopii zgłoszenia oraz dwóch kolejnych czy w miesiącu grudniu 2010 r. oraz dwóch kolejnych – czyli według daty odbioru SAD, wynikającej z kopii, jako daty pierwotnego odbioru przez przedstawiciela bezpośredniego...
Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku VAT wynikającego z potwierdzonej kopii zgłoszenia celnego w miesiącu grudniu 2010 oraz w dwóch kolejnych. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie zarówno w orzecznictwie sądowym jak i interpretacjach organów podatkowych.
WSA w Poznaniu z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt (orzeczenie prawomocne). Zdaniem Sądu prawo do odliczenia VAT powstaje z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności nabycia towaru lub usługi. Dokumentem tym jest zasadniczo oryginał faktury. Jego ewentualne zaginięcie po otrzymaniu przez podatnika i wystawienie w związku z tym duplikatu faktury nie zmienia określonego w ustawie terminu do odliczenia VAT.
Przykładem może być orzeczenie NSA z 26 września 2006 r., sygn. akt I FSK 69/06: „(…) Dokonując ustalenia momentu, w którym podatnik wszedł w fizyczne posiadanie dokumentu celnego, organ podatkowy powinien oprzeć się na datach uwidocznionych w polu 54 dowodów odpraw celnych SAD – wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. nr 104, poz. 1193 ze zm.). W tym polu deklaracji SAD wypełnianej w przywozie uwidocznione jest „miejsce i data, podpis i nazwa zgłaszającego przedstawiciela”. Dane te powinny być wypełnione w chwili, gdy zgłaszający potwierdza odbiór karty 8 SAD, która jest wydawana po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny. Potwierdzenie otrzymania karty 8 SAD następuje przez podanie danych osoby odbierającej, wskazanie daty i złożenia podpisu przez osobę odbierającą.
Z treści przedstawionych regulacji wynika, że data zamieszczona w polu 54 SAD, obok nazwiska osoby przedstawiciela podmiotu zgłaszającego, oznacza datę faktycznego otrzymania dokumentu celnego SAD (karta 8) przez podatnika (por.: J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2000, Oficyna Wydawnicza – Unimex, Wrocław 2000, str. 475-476).
(…) Przepis art. 253 Kodeksu celnego stanowi podstawę prawną do udzielenia przedstawicielstwa, uprawniającego do odbioru dokumentu SAD przez podmiot upoważniony np. agencję celną. Skarżąca udzielając upoważnienia w formie przedstawicielstwa bezpośredniego Agencji Celnej „G.” postąpiła zgodnie z wyżej przedstawionymi wymogami Kodeksu celnego, nie można więc przypisać nieważności temu upoważnieniu, mimo że oparte zostało na regulacji odrębnej od Kodeksu cywilnego. Odebranie więc dokumentu SAD przez bezpośredniego przedstawiciela, ustanowionego na podstawie przepisów prawa celnego, wywołuje takie skutki jak odbiór powyższego dokumentu przez stronę. Art. 19 ustawy o VAT nie zawiera odrębnej regulac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »