Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.02.2012

Odliczenie VAT z faktury z niepełną nazwą podatnika

Pytanie podatnika: Czy fakt posłużenia się przez kontrahentów podatnika na fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług niepełną nazwą podatnika w brzmieniu „... spółka z o. o. S. K. A.” lub nazwą podobnie skróconą pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takich fakturach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zawierających niepełną nazwę Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zawierających niepełną nazwę Wnioskodawcy;
  • obowiązku przesyłania not korygujących kontrahentowi posługującemu się niepełną nazwą podatnika celem korygowania nazwy podatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność deweloperską, specjalizując się w usługach deweloperskich oraz zarządzaniu nieruchomościami m. in. wyszukuje i kupuje nieruchomości gruntowe, na których później powstają obiekty handlowe. W przedmiotowych obiektach Wnioskodawca wynajmuje powierzchnie handlowe podmiotom trzecim dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Od 27 czerwca br. Spółka prowadzi działalność w nowej formie prawnej tj. spółki komandytowo – akcyjnej. Wcześniej działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełna nazwa Spółki brzmi „… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna”, gdzie „… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oznacza komplementariusza. Dodatkowo w oficjalnych dokumentach, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje swoją dawną, skróconą nazwę „dawniej … spółka z o. o.”. Powyższa długa nazwa powoduje, że niektórzy kontrahenci w fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług posługują się nazwą skróconą, często skróconą bardziej niż wynika to z nazwy określonej w umowie spółki oraz dokumentów złożonych przy okazji rejestracji Spółki, gdzie jako dopuszczalną nazwę skróconą podatnika wpisano „… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A.”.
Przykładowo wystawcy faktur zakupowych stosują prawidłowy numer NIP, wpisują właściwy adres podatnika, jednak określając komplementariusza stosują z reguły skrót „… sp. z o. o.” zamiast „… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, co stoi w sprzeczności z brzmieniem art. 127 Kodeksu spółek handlowych.
Sprzedawcy z reguły tłumaczą swoje postępowanie zbyt długą nazwą spółki nie mieszczącą się do formatek użytkowanych przez nich programów informatycznych, za pomocą których wystawiane są faktury.
Takie zachowanie wystawców faktur implikuje określone skutki w zakresie prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy fakt posłużenia się przez kontrahentów podatnika na fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług niepełną nazwą podatnika w brzmieniu „... spółka z o. o. S. K. A.” lub nazwą podobnie skróconą pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takich fakturach...
Zdaniem Wnioskodawcy, fakt posłużenia się przez kontrahentów podatnika na fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług skróconą nazwą podatnika w brzmieniu „… sp. z o. o. s. k. a.” lub podobnie skróconą, nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takiej fakturze. W szczególności podatnik nie ma obowiązku, w celu uzyskania możliwości odliczenia podatku naliczonego, przesyłać kontrahentowi posługującemu się w fakturze niepełną nazwą podatnika noty korygującej, w której korygowana byłaby nazwa podatnika. Swoje stanowisko Spółka argumentuje w sposób następujący.
Zasady wystawiania faktur określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca br. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 69, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem.
Stosownie do regulacji § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.
Elementy składowe faktury określa § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m. in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
Zatem z treści powołanego § 5 ust. 1 rozporządzenia wynika jednoznacznie, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m. in. nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy.
Ponadto, w myśl § 15 ust. 1 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-15, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
Jak stanowi § 15 ust. 2 rozporządzenia, nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.
Sformułowanie „jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą” oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym.
Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą.
Stosownie natomiast do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodleg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »