Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.02.2012

Zamiana mieszkania a podatek dochodowy

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza dokonać zamiany spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie, na które Wnioskodawczyni zamierza się zamienić, stanowi wyłączną własność synowej. Wartość mieszkania synowej wynosi 150.000 złotych. Zamiana ta zostanie dokonana z obowiązkiem zapłacenia przez synową na rzecz Wnioskodawczyni spłaty w kwocie 94.000 zł. Czy ww. zamiana mieszkania korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2011 r. (data wpływu 10 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr IPTPB2/415-611/11-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego pisma.

Wezwanie wysłano w dniu 22 grudnia 2011 r. i doręczone zostało w dniu 27 grudnia 2011 r. W dniu 3 stycznia 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź złożona na piśmie z dnia 31 grudnia 2011 r. (data nadania 2 stycznia 2012 r.), wraz z dołączonym dowodem opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni, jako członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej, przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Opisane powyżej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Wnioskodawczyni nabyła w następujący sposób:

- udział wynoszący 1/2 części na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego z dnia 7 grudnia 1989 r. do współwłasności ustawowej, w której Wnioskodawczyni pozostawała z mężem oraz wskutek ustania tej wspólności w wyniku śmierci męża,
- udział wynoszący 1/2 części, na podstawie umowy działu spadku objętej aktem notarialnym spisanym w dniu 29 czerwca 2011 r. przez asesora notarialnego, zastępcę notariusza.

Wartość mieszkania wynosi 244.000 zł.

Syn Wnioskodawczyni zmarł w dniu 1 października 2003 r. W chwili śmierci był żonaty z Panią M. J.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać zamiany opisanego wyżej lokalu na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z Jej synową (żoną zmarłego syna), która obecnie po raz drugi wstąpiła w związek małżeński. Mieszkanie, na które Wnioskodawczyni zamierza się zamienić, stanowi wyłączną własność synowej. Wartość mieszkania synowej wynosi 150.000 złotych. Zamiana ta zostanie dokonana z obowiązkiem zapłacenia przez synową na rzecz Wnioskodawczyni spłaty w kwocie 94.000 zł.

W uzupełnieniu z dnia 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni wskazała, że:

- wniosek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział wynoszący 1/2 części Wnioskodawczyni nabyła na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego z dnia 7 grudnia 1989 r. do wspólności ustawowej, w której pozostawała z mężem oraz wskutek ustania tej wspólności w wyniku śmierci męża w dniu 2 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie w wyniku zamiany 1/2 mieszkania nabytej z przydziału jest zwolnione od podatku dochodowego z uwagi na upływ 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie. Natomiast w przypadku zbycia w drodze zamiany 1/2 części mieszkania nabytej z działu spadku Wnioskodawczyni uważa, że również podatek nie wystąpi z uwagi na przeznaczenie na nabycie innego spółdzielczego prawa do lokalu (art. 30e ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w 1989 r. Wnioskodawczyni nabyła na podstawie przydziału lokalu 1/2 cześć spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego. W 2010 r. Wnioskodawczyni nabyła 1/2 cześć tego prawa na skutek śmierci męża.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w do 31 grudnia 2006 r.), źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

- odpłatne zbycie prawa nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
- zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Od daty nabycia 1/2 części spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu w drodze przydziału minął pięcioletni okres, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przychód z odpłatnego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »