Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.02.2012

Sposób korygowania błędnie wystawionych faktur

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. W celu sprawniejszego dokumentowania swoich transakcji sprzedaży fakturowanie dostaw powierzono nabywcy. Nabywca dokonał błędnego zafakturowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów. Przyczyną powstania pomyłki był błąd kasjera. Wnioskodawca zamierza odmówić zaakceptowania i przyjęcia faktury sprzedaży i skierować pisemną prośbę/informację do nabywcy o anulowaniu faktury. Natomiast rzeczywisty obrót Wnioskodawca udokumentuje dowodem wewnętrznym w formie polecenia księgowania. Czy sposób postępowania w zakresie nieprawidłowych faktur sprzedaży jest prawidłowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu korygowania błędnie wystawionych faktur - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu korygowania błędnie wystawionych faktur.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. W celu sprawniejszego dokumentowania swoich transakcji sprzedaży fakturowanie dostaw powierzono nabywcy. Nabywca w maju 2011 r. wystawiając w Pana imieniu faktury sprzedaży dokonał błędnego zafakturowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów, które poległo na zawyżeniu obrotu o kwotę 418.414, 25 zł netto (podatek od towarów i usług 33.473,14 zł). Rzeczywisty obrót z tytułu sprzedaży towaru wyniósł 50,83 zł netto (podatek od towarów i usług 4,07 zł). Przyczyną powstania pomyłki był błąd kasjera, który wprowadził z klawiatury do systemu o kilka zer za dużo w stosunku do rzeczywiście wydanej liczby produktów. Z kolei przyczyną zafakturowania obrotu w zawyżonej wysokości był defekt systemu komputerowego generującego dane do sporządzania faktur, polegający na tym, że błędny obrót korygowany jest nie za pomocą usuwania błędnej transakcji, lecz za pomocą wygenerowania transakcji odwrotnej, czyli transakcji zakupu. Dlatego zawyżenie obrotu zostało udokumentowane w następujący sposób: nabywca uprawniony do wystawiania faktur sprzedaży w imieniu i na Pana rzecz wygenerował faktury sprzedaży na kwotę 418.465,08 zł netto oraz jednocześnie fakturę zakupu we własnym imieniu na kwotę 418.414, zł netto. Faktury, jedna dokumentująca dostawę, a druga nabycie, per saldo stanowią obrót, który faktycznie miał miejsce, tj. 50,83 zł netto.

W odniesieniu do faktury sprzedaży zamierza Pan odmówić zaakceptowania i przyjęcia faktury sprzedaży. Podstawą odmowy przyjęcia jest fakt udokumentowania obrotu, który nie miał miejsca. Ponadto uważa Pan, że brak akceptacji jest równoznaczny z niewprowadzeniem tej faktury do obrotu prawnego i będzie się Pan domagać od nabywcy jej anulowania przez skreślenie i opisania faktury „ANULOWANO” na wstawionych egzemplarzach. Z kolei w związku z brakiem reakcji ze strony nabywcy i koniecznością wykazania prawidłowego obrotu za dany miesiąc, do rejestru sprzedaży podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony dowód wewnętrzny z wykazaną rzeczywistą wartością obrotu netto i podatku.

W odniesieniu do faktury zakupu zamierza Pan odmówić jej przyjęcia, przez co faktura nie weszłaby do obrotu prawnego. Podstawą odmowy przyjęcia byłby fakt dokumentowania zakupu, który rzeczywiście nie miał miejsca. Otrzymanie faktury nabycia, w przypadku gdy ta dokumentuje obrót nierzeczywisty, nie zezwala podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego z takiej faktury. Jednocześnie w odpowiednich przepisach o podatku od towarów i usług, prawodawca unormował sposób korygowania faktur. Dlatego faktury sprzedaży zawierające błąd rachunkowy koryguje się fakturą korygującą. Dodatkowo podatnik nie ujął obydwu faktur w księgach rachunkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości nie jest możliwe ujmowanie w księgach zapisów, które dokumentują transakcje nierzeczywiste - zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sposób postępowania w zakresie nieprawidłowych faktur sprzedaży wystawionych w Pana imieniu opisany wyżej jest prawidłowy, a w szczególności:

- udokumentowanie rzeczywistego obrotu dowodem wewnętrznym w formie polecenia księgowania;
- niezaakceptowanie faktury sprzedaży przygotowanej w Pana imieniu przez nabywcę;
- skierowanie pisemnej prośby/informacji do nabywcy o anulowaniu faktury przez przekreślenie wszystkich egzemplarzy faktury i opisanie ich „ANULOWANO”;
- nie rozliczenie podatku należnego wynikającego z błędnie wystawionych faktur przez nabywcę?

Czy sposób postępowania w zakresie faktur zakupu korygujących faktury sprzedaży wystawione w imieniu nabywcy jest prawidłowy, a w szczególności odmowa ich przyjęcia i odesłanie do dostawcy, w konsekwencji nierozliczenie podatku naliczonego z nich wynikającego?

Czy prawo dopuszcza korygowanie faktury sprzedaży fakturą zakupu, jeżeli ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »