Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.01.2012

Usługa transportu towarów importowanych a stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka może opodatkować wykonaną usługę transportu towarów importowanych preferencyjną stawką VAT 0% na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu 6 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla usługi transportu towarów importowanych na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla usługi transportu towarów importowanych na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy m.in. usługi transportu towarów na terenie kraju, stanowiące część usługi transportu międzynarodowego. W przypadku transportu towarów importowanych Wnioskodawca stosuje stawkę podatku VAT 0% gdy posiada uwierzytelniony (potwierdzony) przez Urząd Celny dokument SAD, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportu do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
Niektóre podmioty gospodarcze - klienci Spółki - nie korzystają już z papierowej wersji odpraw celnych (SAD), lecz dokonują odpraw celnych w wersji elektronicznej. Klienci Ci zwracają się do Spółki z wnioskiem o przyjmowanie wydruku PZC (Poświadczonego Zgłoszenia Celnego) jako dokumentu stanowiącego podstawę do zastosowania stawki VAT 0% dla usług transportu międzynarodowego.
W piśmie z dnia 28 grudnia 2011 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczy usługi na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Trasa przewozu towaru: kraj wysyłki Ukraina, kraj przeznaczenia Polska. Wnioskodawca jest przewoźnikiem świadczącym usługi transportu towarów. Transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Wnioskodawca posiada list przewozowy. Za wykonanie usługi transportowej Wnioskodawca wystawia usługobiorcy faktury VAT. Transportowany towar zostaje dopuszczony do obrotu w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może opodatkować wykonaną usługę transportu towarów importowanych preferencyjną stawką VAT 0% na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC)...
Zdaniem Wnioskodawcy, Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD. Z dokumentu tego można odczytać wartość usługi transportu wliczonej do podstawy opodatkowania.
Celem wdrożenia elektronicznego zgłoszenia celnego w procedurach przywozowych jest odejście od papierowej formy zgłoszenia celnego i umożliwienie wykorzystania elektronicznej wersji zgłoszenia celnego. Dzięki użyciu kodu identyfikacyjnego do obsługi zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych przedsiębiorcy mają możliwość stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych, bez konieczności przedkładania formy papierowej.
Zwolnienie towaru do procedury następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez funkcjonariusza informacji o dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności finansowych związanych z konkretnym zgłoszeniem celnym. W przypadku stosowania zgłoszeń celnych przy użyciu systemów przetwarzania danych dokumentem potwierdzającym fakt wliczenia usługi transportowej do podstawy opodatkowania jest elektroniczny dokument PZC.
PZC jest pozyskiwane z serwera organów celnych, po weryfikacji pod względem merytorycznym przez organ celny, jest więc dokumentem celnym w rozumieniu podatku VAT. Zgodnie z art. 199 rozporządzenia wykonawczego do Kodeksu Celnego „organy celne mogą również zezwolić, aby zgłoszenia sporządzane przy użyciu celnych systemów przetwarzania danych, w miejsce ręcznego lub mechanicznego opatrywania pieczęcią urzędu celnego i podpisem upoważnionego urzędnika, były bezpośrednio poświadczone przez te systemy”.
Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej, które zostało poświadczone przez organ celny i udokumentowane wydrukiem (PZC) stanowi podstawę do zastosowania stawki 0% podatku VAT dla usługi transportu towarów importowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »