Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.12.2011

Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia

Pytania podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi doręczania przesyłek na terenie miejscowości poza stałym miejscem zamieszkania w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej. W celu sprawnego wykonywania pracy Wnioskodawczyni wykorzystuje prywatny samochód osobowy. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do stosowania kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków? W jaki sposób Wnioskodawczyni ma je dokumentować? Czy Wnioskodawczyni ma stosować tzw. kilometrówkę i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna rozliczać te koszty w zeznaniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniach: 7 i 10 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej:

- stosowania tzw. kilometrówki - jest nieprawidłowe,
- w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 września 2011 r. znak ILPB1/415-885/11-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 września 2011 r., a w dniach: 7 i 10 października 2011 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 października 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zgodnie z zawartą w dniu 5 stycznia 2011 r. umową ze starostą, wykonuje usługę dla powiatu polegają na doręczeniu przesyłek ustawowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na terenie miasta z wyłączeniem usług zastrzeżonych w rozumieniu art. 47 ustawy prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1188 ze zm.).

Praca Zainteresowanej polega na codziennym odbiorze przesyłek listowych z siedziby starostwa i rozwiezieniu ich po terenie całego miasta. Za oddaną (dostarczoną) przesyłkę Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie brutto w kwocie 3,10 zł (trzy złote 10/100). Termin dostarczenia przesłanek do adresata wynosi jedynie dwa dni robocze nie licząc dnia, w którym Zainteresowana odbiera korespondencję. O ile w tym okresie przesyłka nie zostanie doręczona, to po dwukrotnym siedmiodniowym ich awizowaniu podlegają one zwrotowi do zleceniodawcy. Ponieważ za przesyłki nie doręczone Zainteresowana nie otrzymuje wynagrodzenia, faktyczne awizowanie w okresie dwóch tygodni niejednokrotnie wynosi kilka razy, a bywa również i tak, że z bardzo trudnymi Wnioskodawczyni musi przyjeżdżać w sobotę lub w niedzielę. Średnia przejechanych dziennie kilometrów po terenie miasta wynosi około 40. Wynika z tego, że w jednym miesiącu w ciągu dni roboczych Zainteresowana przejeżdża w mieście około 880 km.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni podała, że świadczy usługi doręczania przesyłek na terenie miejscowości poza stałym miejscem zamieszkania w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej. Każda doręczona przesyłka pokwitowana jest przez odbiorcę. Następnie pokwitowania te Zainteresowana przekazuje zleceniobiorcy, jako potwierdzenie doręczenia. W celu sprawnego wykonywania pracy Wnioskodawczyni wykorzystuje prywatny samochód osobowy, który nie stanowi składnika majątku zleceniodawcy oraz nie został zaliczony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do stosowania kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków?
2. W jaki sposób Wnioskodawczyni ma je dokumentować (czy wystarczą faktury za zakup paliwa, naprawy samochodu itd.)?
3. Czy Wnioskodawczyni ma stosować tzw. kilometrówkę i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
4. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna rozliczać te koszty w zeznaniu rocznym?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do stosowania kosztów uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych oraz do stosowania tzw. kilometrówki. Koszty te ma prawo uwzględnić w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Natomiast w myśl art. 22 ust. 10 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa sposobu dokumentowania ponoszonych wydatków, jednakże w myśl generalnej zasa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »