Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.12.2011

Faktury: Wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne i skuteczne będzie przesyłanie w formie elektronicznej faktur (w przypadku, gdy wydruk faktury u nabywcy różni się wizualnie od wydruku faktury u sprzedawcy przy zachowaniu wymaganych dla faktury elementów, faktury te nie będą zabezpieczone ani podpisem elektronicznym ani hasłem) dla potrzeb podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 02 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 2 grudnia 2011 r.) poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma podpisaną umowę z operatorem systemu sprzedaży elektronicznej (dalej: operator) na sprzedaż elektronicznych jednostek doładowawczych (EJD – oznacza określony cyfrowy lub cyfrowo literowy kod drukowany z terminala, umożliwiający zwiększenie wartości konta użytkownika telefonu komórkowego działającego w systemach przedpłaconych o wartość odpowiadającej wartości brutto kodu). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez operatora EJD do Wnioskodawcy, w celu ich dalszej odsprzedaży klientom. Sprzedaż klientom dokonywana jest przez terminale (samodzielne urządzenia elektroniczne z własną transmisją danych w systemie analogowym lub GPRS) działające w systemie sprzedaży elektronicznej, które operator użycza Wnioskodawcy. Na podstawie tej umowy, firma Wnioskodawcy ma podpisane umowy ze swoimi klientami, którzy dokonują bezpośredniej sprzedaży EJD – kodów doładowujących. Wnioskodawca otrzymuje od operatora faktury (według zapisu wynikającego z umowy) za okresy rozliczeniowe. Faktury te (wraz z wykazem poszczególnych terminali z rozbiciem na rodzaje kodów EJD) dokumentują transakcje, jakie zostały dokonane na terminalach u klientów. Na podstawie tych faktur oraz wykazów – specyfikacji, Wnioskodawca dolicza swoją marżę i wystawia faktury w formie papierowej do tych klientów, którzy w danym okresie rozliczeniowym dokonali sprzedaży EJD poprzez terminal.
Wnioskodawca jest zainteresowany wystawianiem faktur VAT drogą elektroniczną dla swoich klientów w formie pliku, który nie będzie zabezpieczony ani podpisem elektronicznym ani hasłem. Firma Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawa, wystąpi do swoich klientów o zgodę – akceptację na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Otrzymane przez klientów faktury w formie elektronicznej będą drukowane przez klientów za pomocą terminali. Natomiast Wnioskodawca będzie drukować dla siebie powyższe faktury w formie papierowej, a następnie przechowywać je również w formie papierowej. Faktury tak wydrukowane będą stanowiły podstawę do zaksięgowania podatku VAT.
Pomiędzy fakturą sprzedaży EJD wysłaną w formie elektronicznej do klienta (drukowaną u klienta za pomocą terminala), a fakturą drukowaną w firmie Wnioskodawcy będą występować różnice wizualne (dotyczy formatu wydruku faktury). Zarówno faktura wydrukowana u klienta, jak i ta wydrukowana w firmie Wnioskodawcy będzie zawierać wszystkie pozycje wymagane dla faktur zawarte w § 5 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, pozycje te będą identyczne. Faktura drukowana będzie przez sprzedawcę na papierze komputerowym w formacie A4, a przez nabywcę na papierze termicznym (którego szerokość nie przekracza 8 cm) za pomocą terminala.
W piśmie z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 02 grudnia 2011 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dopuszczalne i skuteczne będzie przesyłanie w formie elektronicznej faktur (w przypadku, gdy wydruk faktury u nabywcy różni się wizualnie od wydruku faktury u sprzedawcy przy zachowaniu wymaganych dla faktury elementów, faktury te nie będą zabezpieczone ani podpisem elektronicznym ani hasłem) dla potrzeb podatku VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, po analizie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, przesyłanie faktur drogą elektroniczną jest dopuszczalne, gdy spełnione są następujące warunki:

  • wykorzystanie formy zapewniającej autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury przy ich przesyłaniu,
  • uzyskanie od kontrahenta zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Firma Wnioskodawcy będzie wystawiać faktury sprzedaży w formie elektronicznej za usługi EJD, które faktycznie zostały sprzedane (potwierdza to wydruk wykazu poszczególnych terminali z rozbiciem na rodzaje kodów doładowujących. Wydruk ten pochodzi z systemu komputerowego operatora, z którym Wnioskodawca ma podpisaną umowę. Wydruk ten zawiera transakcje, które potwierdzają dokonanie sprzedaży określonego kodu doładowującego. Poza tym każdy klient jest w stanie sprawdzić ilość kodów, które sprzedał, gdyż ewidencjonując na kasie fiskalnej sprzedaż, może porównać ją z treścią faktury). Zatem autentyczność faktury jest zachowana.
W związku z zachowaniem integralności treści faktury, czyli okoliczności braku zmiany danych zawartych w fakturze, firma Wnioskodawcy będzie wykorzystywać program do wystawiania faktur uniemożliwiający wprowadzenie zmian zawartości pliku. W ocenie Wnioskodawcy w czasie obowiązywania poprzedniej regulacji (rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r.) konieczność zachowania cech (autentyczność pochodzenia i integralność treści) była potwierdzona narzuceniem zamkniętego katalogu form, w jakich faktury elektroniczne mogły być przesyłane (dotyczyło to bezpiecznego podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych EDI). W chwili obecnej, katalog ten został zdaniem Wnioskodawcy otwarty i nie ogranicza się do powyższych rozwiązań. Ustawodawca w § 2 ust. 2 rozporządzenia użył zwrotu „w szczególności” – co pozwala w ocenie Wnioskodawcy na traktowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i EDI jedynie jako przykładów.
W związku z powyższym, firma Wnioskodawcy chcąc przesłać faktury w formie elektronicznej, będzie wykorzystywać program, który zapewnia zarówno autentyczność pochodzenia, jak i integralność treści faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Wnioskodawca będzie wysyłać faktury w formie elektronicznej do tych klientów, którzy pisemnie wyrażą na to akceptację. Firma Wnioskodawcy będzie przesyłać faktury do klientów w formie elektronicznej, natomiast dla własnych potrzeb faktury te będzie drukować w wersji papierowej i w takiej też wersji będzie je przechowywać. Pozwala na to zapis § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. mówiący o tym, że faktury przesyłane w drodze elektronicznej mogą być przechowywane w „dowolny sposób”.
Podsumowując, Wniosk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »