Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.12.2011

Faktury korygujące – moment wystawienia i ujęcia w deklaracjach

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest ujmowanie faktur korygujących-zerujących faktury pierwotne wystawione z późniejszą datą sprzedaży i tym samym wystawionych po terminie wykonania usługi faktur - z zastosowanym do przeliczenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT niewłaściwym kursem walut oraz wystawionych w następnym okresie sprawozdawczym następnie już z właściwą datą sprzedaży i właściwym dla tej daty kursem walut do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT dla kontrahentów, dla których usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE w okresie sprawozdawczym zgodnym z datą wykonania usługi-datą sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2011 r. (data wpływu 16.08.2011 r.) uzupełnione w dniu 28.11.2011r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15.11.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania i ujmowania w deklaracjach podatkowych faktur korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2011 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 28.11.2011r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15.11.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania i ujmowania w deklaracjach podatkowych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni świadczy usługi transportowe. Wniosek dotyczy usług transportowych, dla których miejsce świadczenia usług Wnioskodawczyni określa na podstawie art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Termin wystawiania faktur VAT na tego typu usługi został natomiast określony w znowelizowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Z jego aktualnego brzmienia wynika, iż w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku.
W momencie wystawiania faktur VAT Wnioskodawczyni nie posiada listów przewozowych, z których jednoznacznie wynika data wykonania usługi, lecz bazuje na zleceniach wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego i planowanej dacie wykonania usługi, która dla około 90% wystawionych w miesiącu faktur jest właściwa - zgodna z rzeczywistą datą sprzedaży. Ostateczną i zgodną ze stanem faktycznym datę wykonanej usługi potwierdzają otrzymane przez Wnioskodawczynię dokumenty - listy przewozowe, które wpływają do firmy z około miesięcznym opóźnieniem.
W chwili otrzymania tych dokumentów Wnioskodawczyni weryfikuje datę wykonania usługi (będącą jednocześnie datą sprzedaży) na zaksięgowanych i wysłanych już do kontrahentów fakturach. W sytuacji, gdy z listu przewozowego wynika iż usługa wykonana była wcześniej niż wynikało to ze zlecenia widniejącego w systemie finansowo - księgowym wystawiana jest faktura korygująca pierwotną fakturę do zera i następnie wystawiana jest kolejna faktura sprzedaży z właściwą już datą sprzedaży i obowiązującym dla poprawionej daty sprzedaży kursem waluty.
Faktury korygujące-zerujące faktury pierwotne oraz wystawione następnie już z właściwą datą sprzedaży i właściwym dla tej daty kursem walut do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT dla kontrahentów, dla których usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 (z późn. zm.) i płatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej jest nabywca usługi, ujmowane są w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE w okresie sprawozdawczym zgodnym z datą wykonania usługi - będącą jednocześnie datą sprzedaży (nie są wykazywane w deklaracjach VAT w dacie wystawienia faktury korygującej ani w dacie wystawienia poprawionej-nowej faktury).
Przyczyną wystawiania ww. faktur korygujących są: błędna data sprzedaży - tym samym błędna data wystawienia faktury i w związku z tym zastosowaniem niewłaściwego kursu waluty do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT wykazywanej w pozycjach 21 i 22 deklaracji VAT-7 a tym samym w informacji podsumowującej VAT-UE.
W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku wskazano, iż usługi transportowe będące przedmiotem wniosku są świadczone dla podatników nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, tj. na rzecz podmiotów będących podatnikami innych państw niż Polska, deklarowane w VAT-7 jako świadczenie usług poza terytorium kraju.
Faktury korygujące-zerujące oraz nowe (poprawione) faktury z właściwą datą sprzedaży i jednocześnie z właściwą datą wykonania usługi oraz kursem walut do poprawnej daty sprzedaży – wystawiane są po wpływie do firmy listów przewozowych, obie wymienione faktury w tej samej dacie.
Wystawienie faktur korygujących-zerujących a następnie nowych (poprawionych) faktur często odbywa się w kolejnym okresie sprawozdawczym – rozliczeniowym niż pierwotny, w którym zgodnie z obowiązkiem podatkowym została wystawiona pierwotna faktura. Wszystkie wymienione faktury są wykazywane w tej samej deklaracji VAT zgodnie z datą sprzedaży tożsamą z datą obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest ujmowanie faktur korygujących-zerujących faktury pierwotne wystawione z późniejszą datą sprzedaży i tym samym wystawionych po terminie wykonania usługi faktur - z zastosowanym do przeliczenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT niewłaściwym kursem walut oraz wystawionych w następnym okresie sprawozdawczym następnie już z właściwą datą sprzedaży i właściwym dla tej daty kursem walut do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT dla kontrahentów, dla których usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 (ze zm.), i dla których płatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej jest nabywca usługi, w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE w okresie sprawozdawczym zgodnym z datą wykonania usługi-datą sprzedaży...
Zdaniem Wnioskodawcy, faktury korygujące - zerujące faktury pierwotne oraz wystawione następnie już z właściwą datą sprzedaży i właściwym dla tej daty kursem walut do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT dla kontrahentów, dla których usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 (z późn. zm.) i płatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej jest nabywca usługi, w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE w okresie sprawozdawczym zgodnym z datą wykonania usługi będącą jednocześnie datą sprzedaży a nie w dacie wystawienia faktury korygującej i nie w dacie wystawionej poprawionej-nowej faktury.
Przyczyną wystawiania ww. faktur są: błędna data sprzedaży (późniejsza niż rzeczywista potwierdzona na liście przewozowym), i w związku z tym zastosowanie niewłaściwego kursu waluty do przeliczenia podstawy opodatkowania VAT wykazywanej w pozycjach 21 i 22 deklaracji VAT-7 a tym samym w informacji podsumowującej VAT-UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »