Sprzedaż zużytego oleju smarowego nie podlega akcyzie

Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka) nabywa z akcyzą zapłaconą olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urządzeń. Po zużyciu przedmiotowy olej podlega sprzedaży podmiotowi, który przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej dostarcza go następnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Czy sprzedaż oleju smarowego przepracowanego przez spółkę podlega opodatkowaniu akcyzą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju smarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju smarowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka nabywa na własne potrzeby olej smarowy oraz olej turbinowy do maszyn i urządzeń. Oleje są klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Wnioskodawca wskazuje, iż wyroby nie są objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego określonym przepisach w art. 32 ust. 1 pkt 1, czy też w art. 32. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz określonym w § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070). Po zużyciu wymienionych olejów następuje ich sprzedaż. Zainteresowany wskazuje, iż oleje przepracowane posiadają kod CN 2710 99 00.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że oleje smarowy i turbinowy po zużyciu są odpadem niebezpiecznym. Zainteresowany zużyty olej sprzedaje przedsiębiorstwu, które przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej w ramach umów i zezwoleń dostarcza go do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi, po którym staje się olejem bazowym - produktem rafineryjnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż oleju smarowego przepracowanego przez Spółkę podlega opodatkowaniu akcyzą?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, sprzedaż oleju przepracowanego, stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. Ustawodawca nie określił w art. 89 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy dla powyższych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyrobami akcyz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »