Sprzedaż gruntu dotychczasowym użytkownikom wieczystym nie podlega VAT

Pytanie podatnika: Czy, do ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych należy doliczyć podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu dotychczasowym użytkownikom wieczystym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2004 r. małżonkowie „A” oraz małżonkowie „B” nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w P. obejmującej działkę nr 3014/11, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej zabudową przemysłową.

Małżonkowie „A” oraz małżonkowie „B” nabyli użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność stojących na nim zabudowań od „C”.

„C” nabył z kolei od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, z której wydzielona została obecna działka nr 3014/11 oraz własność znajdujących się na niej zabudowań na podstawie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego i umowy sprzedaży z dnia 30 listopada 2000 r.

Przez cały okres użytkowania wieczystego użytkownicy wieczyści (najpierw „C”, a potem małżonkowie „A” oraz małżonkowie „B”) uiszczali na rachunek Starostwa Powiatowego opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% wartości nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 7 lipca 2009 r. małżonkowie „A” oraz małżonkowie „B” wystąpili do Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa o sprzedaż na ich rzecz w trybie bezprzetargowym prawa własności ww. nieruchomości (art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

W dniu 18 marca 2011 r. zawarta została umowa sprzedaży, na podstawie, której Starosta działający jako reprezentant Skarbu Państwa sprzedał małżonkom „A” oraz małżonkom „B” tj. dotychczasowym użytkownikom wieczystym - prawo własności ww. nieruchomości. Prawo własności do ww. nieruchomości sprzedane zostało za cenę 29.840 zł. Cena ustalona została na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego jako różnica pomiędzy wartością gruntu jako przedmiotu prawa własności a wartością gruntu jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 23% (tj. 6.863,20 zł).

Wnioskiem z dnia 21 marca 2011 r. małżonkowie „A” oraz małżonkowie „B” wystąpili do Starosty o zwrot naliczonego i zapłaconego podatku VAT w kwocie 6.863,20 zł twierdząc, iż „wykładnia prawa podatkowego wskazuje że dokonana transakcja sprzedaży gruntu nie powinna być obciążona podatkiem VAT”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, do ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych należało doliczyć podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT od ceny sprzedaży nieruchomości naliczony został w sposób prawidłowy i nie podlega zwrotowi. Zdaniem Starostwa do ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych należało doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, ponieważ ustanowienie użytkowania wieczystego (na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2000 r.) - podobnie jak przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w roku 2004 z „C” na „A”, „B” - nie było opodatkowane podatkiem VAT i miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym, uznać należy, iż sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkowników wieczystych jest dostawą towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na te...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »