Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.11.2011

Budowle w pasie drogowym a podatek od nieruchomości

Interpelacja nr 24150 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) m.in. art. 1a zawierający definicje legalnie używanych w tej ustawie pojęć. W katalogu tym znalazła się m.in. definicja pojęcia gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają jednak budowle znajdujące się w pasie drogowym, jeżeli tylko są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją autostrad płatnych.

Powyższy stan prawny budzi uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, prowadzi on do nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania przedsiębiorców posiadających budowle zlokalizowane w pasie drogowym, które są wykorzystywane do eksploatacji autostrad płatnych kosztem przedsiębiorców, których budowle również zlokalizowane są w pasie drogowym, ale którzy nie prowadzą działalności w zakresie eksploatacji autostrad płatnych. Przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy nie zostały dostatecznie wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, gdzie ograniczono się do lakonicznego stwierdzenia, że „zmiana ma na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych”. Po drugie, prowadzi ona do pogorszenia sytuacji przedsiębiorców, którzy posiadają budowle zlokalizowane w pasie drogowym, których faktycznie i trwale nie wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wbrew obowiązującym uprzednio przepisom obowiązani są oni płacić podatek od nieruchomości od wszystkich tych budowli, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Kryterium techniczne abstrahuje od warunków rynkowych, w jakich funkcjonuje wielu przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorstw komunalnych. Pomija się bowiem, iż w znacznej liczbie wykorzystywanie takich budowli na cele działalności gospodarczej nie jest zależne wyłącznie od decyzji przedsiębiorstwa komunalnego, ale przede wszystkim zależne jest od obowiązków ustawowych, umów łączących to przedsiębiorstwo z daną gminą czy wreszcie stosunków i potrzeb lokalnych.

W związku z powyższym pojawiają się następujące pytania:

1. Jak ministerstwo wyjaśnia różnicowanie pozycji przedsiębiorców posiadających budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych i pozostałych przedsiębiorców, którzy takie budowle wykorzystują do innej działalności gospodarczej?

2. Czy rozważane było wprowadzenie przepisów, które w większym stopniu niż przepisy dotychczasowe uwzględniałyby faktyczną sytuację przedsiębiorców realizujących określone zadania o charakterze publicznym?

Poseł Waldy Dzikowski

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 24150 w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Waldy Dzikowskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 2011 r. znak: SPS-023-24150/11, uprzejmie wyjaśniam.

W myśl art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Aktualna treść przepisu została ustalona ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych or...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »