Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.11.2011

Odpisy amortyzacyjne od nieużywanego budynku mogą być kosztem

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w związku z tymczasowym niewykorzystaniem środków trwałych (budynku oraz budowli), podjął próby oddania ich w najem. Niemniej jednak w przyszłości zamierza je wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili obecnej Wnioskodawca podpisał umowę najmu na okres trzech miesięcy. Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu 2 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od czasowo nieużywanych budynków i budowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z czasowo nieużywanych budynków i budowli.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) prowadzi działalność w zakresie produkcji suwaków do zamków błyskawicznych oraz dystrybucji nici przemysłowych, taśm rzepowych oraz zamków błyskawicznych. W związku z uwarunkowaniami biznesowymi, podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzonej przez Wnioskodawcę w przeszłości działalności produkcyjnej w zakresie nici, niemniej jednak Wnioskodawca działa jako dystrybutor nici przemysłowych.

Wnioskodawca posiada budynek produkcyjny wraz z przynależącymi budowlami w tym budynkiem przepompowni, przyłączem elektrycznym oraz wodnym, różnorodnymi zbiornikami, kominem stalowym, estakadą, rurociągami oraz studnią głębinową, zlokalizowany na terenie działki, pod adresem, pod którym zarejestrowana jest siedziba Wnioskodawcy. Wspomniany obiekt był wykorzystywany wcześniej w działalności związanej z produkcją nici.

W związku z tymczasowym niewykorzystywaniem w chwili obecnej wspomnianych budynków i budowli (dalej łącznie zwanych: budynkiem z budowlami), intencją Wnioskodawcy jest odpłatne wynajęcie/wydzierżawienie podmiotowi trzeciemu omawianego budynku wraz z budowlami. Ponadto Wnioskodawca podejmuje próby oddania w najem omawianego budynku (Wnioskodawca zamieszcza ogłoszenia w prasie oraz podjął współpracę z agencją nieruchomości). W chwili obecnej podpisana jest umowa najmu na okres trzech miesięcy (niemniej jednak, umowa ta może zostać przedłużona).

Wnioskodawca wskazuje, iż wspomniany budynek produkcyjny z budowlami jest trwale połączony za pomocą łącznika z budynkiem magazynowym. W opinii Wnioskodawcy, wspomniane budynki stanowią funkcjonalnie jeden nierozerwalny obiekt zlokalizowany na terenie, na którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto wskazany budynek z budowlami nie posiada odrębnych od reszty zakładu podłączeń do mediów (przykładowo takich jak: woda czy też energia elektryczna).

Wnioskodawca w przyszłości zamierza wykorzystywać wyżej wymieniony budynek oraz budowle w prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności może wykorzystywać go we własnej działalności gospodarczej, bądź oddać w najem. Z uwagi na powyższe ponosi koszty amortyzacji oraz inne niezbędne koszty, które związane są z jego utrzymaniem w celu uchronienia go przed znacznym pogorszeniem stanu technicznego, bądź całkowitym zniszczeniem. Są to w szczególności koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, bieżących remontów, zużycia mediów, dozoru.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny / zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od budynku oraz budowli w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 6 powyżej powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Jednocześnie pojęcie środków trwałych zostało określone w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z powyższego wynika, iż amortyzacji co do zasady podlega taki składnik majątku, który spełnia następujące warunki:

- jest własnością podatnika,
- jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
- jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
- jego przewidywany okres używania przekracza rok,
- jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Mając na uwadze powyższy komentarz, Wnioskodawca wskazuje, iż budynek produkcyjny oraz budowle będące przedmiotem niniejszego zapytania spełniają wskazane powyżej warunki do uznania ich za środki trwałe, co powoduje, że wydatki na ich nabycie (wytworzenie) co do zasady mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amorty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »