Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.11.2011

Usługi doradcze w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…), przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenia firmy doradczej za przygotowanie wniosku o dofinansowanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenia firmy doradczej za przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • podziału ww. kosztów, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania,
  • prawidłowości sposobu podziału ww. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i poza nią.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest firmą z branży motoryzacyjnej, która rozpoczęła działalność w 1997 r. W 2010 r. Spółka rozpoczęła starania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej planowanej inwestycji.
Z uwagi na skomplikowany charakter wniosków, jak też duży formalizm przy ich ocenie, a przede wszystkim wysoką kwotę wnioskowanego dofinansowania, o przygotowanie wniosków i innych niezbędnych dokumentów Spółka zwróciła się do profesjonalnego podmiotu zajmującego się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, wymagający należytej staranności, rzetelnego przygotowania i zaangażowania w sprawę, Spółka podpisała umowę z firmą doradczą o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na sfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej: POIG) Działanie 4.5: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym oraz podjęcie innych niezbędnych czynności związanych z projektem, w tym przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki z zasad prowadzenia i rozliczania projektu. Umowa o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 nie została jeszcze przez Spółkę podpisana, jednakże projekt Spółki został zaakceptowany do wsparcia przez ministerstwo i czeka na podpisanie umowy.
Celem Projektu inwestycyjnego planowanego przez Spółkę jest dywersyfikacja produkcji poprzez utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie w nim innowacyjnej technologii produkcji, umożliwiającej Spółce wprowadzenie na rynek docelowy znacząco ulepszonego produktu o unikalnych parametrach jakościowych i funkcjonalnych. Realizacja Projektu pozwoli także wykorzystać potencjał wzrostowy Spółki i utrzymać dotychczasowy znaczący udział w rynku.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi rozszerzenie produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, w którym firma obecnie działa. Realizacji Projektu towarzyszyć będzie także wzrost zatrudnienia netto.
Realizacja inwestycji przyczyni się do utrzymania przez Spółkę i tym samym Grupę, do której należy, wiodącej pozycji wśród światowych producentów szyb samochodowych. Ponadto, wytwarzanie znacznie ulepszonych produktów wpłynie pozytywnie na pozycję konkurencyjną Spółki dzięki lepszemu zaspokojeniu potrzeb klientów, wyższej rentowności i efektywności produkcji, jak również wyższej jakości wyrobów. Nowa technologia pozwoli zwiększyć wydajność produkcyjną prawie dwukrotnie w stosunku do obecnie stosowanej.
Realizowana inwestycja będzie miała wielowymiarowy wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, kształtując jej strategiczną rolę w rozwoju Grupy. Spółka planuje przeprowadzenie szeregu działań inwestycyjnych obejmujących zakup gruntu, budowę nowych hal produkcyjnych, nabycie innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia technicznego, gwarantujących wykonalność techniczną Projektu.
Nadmienić należy, że inwestycja realizowana przez Spółkę zlokalizowana zostanie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (…). Spółka niezależnie od udziału w POIG w dniu 2 lutego 2011 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (…).
Wydatki opisane we wniosku o wydanie interpretacji (wydatki na rzecz firmy doradczej) nie wprost ale w sposób ogólny, będą wpływały na osiąganie przyszłych przychodów, zarówno zwolnionych z opodatkowania, jak i opodatkowanych (związanych z przychodami, które nie podlegają zwolnieniu, gdyż są poza zakresem przedmiotowym zezwolenia lub po upływie funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej, gdyż inwestycja w oparciu o przedmiotową dotację generować będzie przychody także po zakończeniu strefy).
Rok podatkowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Siedziba Spółki znajduje się w (…)., gdzie Spółka prowadzi działalność produkcyjną opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie określonym w zezwoleniu strefowym, jak również będzie osiągała przychody nieobjęte zakresem przedmiotowym zezwolenia. W roku podatkowym, który zakończył się 31 marca 2011 r. Spółka nie prowadziła jeszcze działalności produkcyjnej na terenie strefy ekonomicznej, w związku z tym nie uzyska żadnych przychodów ze źródeł wolnych od opodatkowania. Spółka natomiast prowadzi działalność produkcyjną w (…). poza terenem strefy i osiąga z tego tytułu dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.
Jednocześnie w roku podatkowym, który zakończył się 31 marca 2011 r. Spółka poniosła koszt pierwszej części wynagrodzenia firmy doradczej z tytułu usług mających na celu uzyskanie przez Spółkę wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na nowy projekt inwestycyjny.
Zgodnie z umową, firma doradcza wystawiła Spółce w dniu 7 marca 2011 r. pierwszą fakturę z tytułu ww. usług, zaś kolejna część wynagrodzenia na rzecz firmy doradczej będzie płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie 30 dni od momentu podpisania przez Spółkę umowy na dofinansowanie i ostatnia na podstawie faktury wystawionej w terminie 30 dni od daty wpływu pierwszej transzy dotacji na rachunek bankowy Spółki, nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
Należy nadmienić, że usługa doradcza nie obejmowała pomocy w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy.
Wnioskodawca planuje, że działalność prowadzona przez Spółkę będzie generowała zarówno przychody zwolnione od opodatkowania (generowane przez działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objętą zezwoleniem) jak i opodatkowane (generowane przez działalność Spółki poza terenem strefy oraz działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie objętą zezwoleniem, a także przychody Spółki po zakończeniu funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej). Spółka w chwili obecnej nie jest w stanie wykazać w jakiej części wymienione wyżej wydatki odnoszą się do przychodów, z których dochód jest zwolniony od opodatkowania, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »