Zasady zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy

Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocześnie, który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim 21 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu podatku.
W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, pismem z dnia 19 lipca 2011 r., przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 21 lipca 2011 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o. o. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz prowadzi skład podatkowy. W ramach składu podatkowego Wnioskodawca nabywa m.in. oleje smarowe w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wnioskodawca nabywa również od podmiotów trzecich oleje smarowe z zapłaconą akcyzą. W treści dokumentów handlowych w szczególności w fakturach zakupu sprzedawcy zaznaczają kwotę akcyzy, którą faktycznie płaci Wnioskodawca. Nabycia bowiem Wnioskodawca dokonuje również ze składów podatkowych prowadzonych przez inne osoby. Uiszczając cenę nabycia towarów w tym przypadku olejów smarowych oznaczonych kodami CN 27101971-99 Wnioskodawca faktycznie ponosi koszt akcyzy. Na fakturze sprzedawca zaznacza nie tylko kwotę akcyzy, ale również ilość produktów akcyzowych i podstawę naliczenia akcyzy.
Wnioskodawca uważa, że płaci nienależną akcyzę i wobec tego pojawia się pytanie o dopuszczalność złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej nienależnie akcyzy jako podatku nienależnego w rozumieniu ordynacji podatkowej. Nie przesądzając bowiem zasadności obciążenia olejów smarowych podatkiem akcyzowym pojawia się ogólne pytanie, czy w ogóle dopuszczalne jest wystąpienie przez taki podmiot do właściwego Urzędu Celnego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku i czy wobec tego podmiot taki będzie miał przymiot strony postępowania. Skoro jednak faktycznie ciężar podatku akcyzowego ponosi nabywca towaru – w tym przypadku Wnioskodawca - to nieracjonalnym byłoby żądanie zwrotu nienależnej akcyzy przez podatnika, a następnie po uzyskaniu przez niego zwrotu nienależnej akcyzy od urzędu celnego, zwracanie jej Wnioskodawcy.
W świetle art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca uważa, że definicja ta pozwala na przyjęcie, że każdy podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu winien być podatnikiem i w związku z tym posiadać legitymację do ubiegania się o zwrot np. akcyzy, którą płaci, a która okaże się podatkiem nienależnym. Jak wskazuje się w doktrynie prawa podatkowego o tym, czy dana osoba jest podatnikiem decyduje prawo podatkowe materialne. Na podatniku ciąży nieskonkretyzowana powinność świadczenia pieniężnego w związku z istnieniem zdarzeń określonych w ustawach podatkowych. Bycie podatnikiem ma charakter obiektywny. Obiektywnie zatem sprawę oceniając, podmiot, który faktycznie płaci podatek ma przymiot podatnika, a w związku z tym może domagać się jego zwrotu w sytuacji nadpłaty podatku lub nieistnienia podstawy do jego naliczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego ale jednocześnie który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa...
Zdaniem Wnioskodawcy, polski system prawa podatkowego nie zawiera wyraźnej regulacji dotyczącej możliwości zwrotu podatku akcyzowego nienależnie opłaconego przez podmiot, który nie jest jednocześnie podatnikiem tego podatku. Jednocześnie brak jest podstaw do twierdzenia, że polski system podatkowy uniemożliwia taki zwrot, albowiem np. w ustawie o podatku VAT wyraźnie wskazuje się, że nabywca w określonych sytuacjach na podstawie faktury VAT może ubiegać się o zwrot podatku VAT lub jego części i to bezpośrednio od Skarbu Państwa - właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zdaniem Wnioskodawcy nie istnieją powody dla których podmiot który nabywa produkt akcyzowy, który ostatecznie nie powinien być obłożony podatkiem akcyzowym, nie mógłby żądać zwrotu podatku akcyzowego nienależnie zapłaconego, skoro podmiot ten faktycznie poniósł ciężar tego podatku. W tym kontekście wydaje się dopuszczalne wystąpienie z tego rodzaju wnioskiem i domaganie się przez podmiot faktycznie uiszczający nienależną akcyzę, zwrotu akcyzy bezpośrednio od naczelnika Urzędu Celne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »