Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.10.2011

Czy dotacja jest opodatkowana VAT

Pytanie podatnika: Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację Projektu stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji ,przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2011 r. (data wpływu 8 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundacja jest organizacją pozarządową mającą na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce. Do celów statutowych Fundacji należą m.in.:

 1. Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju idei powiązań klastrowych.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów.
 5. Propagowanie idei pomocy prawnej dla ubogich.
 6. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli oraz umiejętności korzystania z przysługujących im praw i wolności.
 7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli.

Fundacja jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Obecnie Fundacja jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach EFS program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Fundacja wraz z Partnerami (spółką z branży usług szkoleniowo-doradczych i promocyjnych finansowanych z EFS oraz Kancelarią Radców prawnych) realizuje Projekt: „Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania” (dalej: Projekt). Zgodnie z zasadami Projektu Wnioskodawca jest odpowiedzialny za całokształt projektu, rekrutację i organizację przedsięwzięcia. Celem Projektu realizowanego w ramach działalności statutowej Fundacji jest ułatwienie dostępu do poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatów „a”, „b”, i miasta. Udzielane porady prawne będę bezpłatne dla mieszkańców ww. powiatów. W ramach Projektu Fundacja wynajmie pomieszczenia biurowe, zakupi niezbędny sprzęt i materiały biurowe, poniesie koszty opłat za energię elektryczną, cieplną, gazową, za rozmowy telefoniczne oraz obsługę księgową dotyczącą Projektu. Z tytułu nabycia powyższych towarów i usług Fundacji zostaną wystawione faktury VAT. Całość wydatków Fundacji, o których mowa wyżej i innych realizowanych na podstawie Projektu finansowana będzie z dotacji otrzymanej na realizację Projektu.
Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z MPiPS na realizację Projektu. Wnioskodawca (Fundacja) otrzymuje dofinansowanie w następujących formach:

 1. w formie płatności ze środków europejskich (85%),
 2. w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (15%).

Zarówno dotacje w formie płatności europejskich, jak i dotacje celowe z budżetu krajowego przeznaczane są na pokrycie kosztów służących realizacji Projektu. Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z Projektem, tj. wynagrodzenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu, materiałów biurowych) itp.
Wszelkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są świadczone nieodpłatnie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie wystawia żadnych faktur i nie pobiera żadnych opłat. Dotacja pozyskana w ramach EFS przeznaczona jest na pokrycie kosztów służących realizacji projektu i ma charakter zakupowy, nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi i nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, dotacja, o której mowa we wniosku nie ma żadnego wpływu na cenę (kwotę należną) świadczonych usług. Towary i usługi zakupione w ramach Projektu z otrzymanej dotacji wykorzystywane są wyłącznie do realizacji projektu – w związku z powyższym jeżeli otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu od towarów i usług, stwierdzić należy, iż zakupy mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Stwierdzić natomiast należy, iż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie mają związku z innymi czynnościami wykonywanymi poza projektem (opodatkowanymi, zwolnionymi czy niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację Projektu stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przez dostawę towarów w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »