Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty

Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2011r. (data wpływu do tut. Biura 21 czerwca 2011r.), uzupełnionym w dniu 08 września 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o rozwiązaniu umowy najmu lokalu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, można uznać niezamortyzowaną część nakładów inwestycyjnych za koszt uzyskania przychodów, pomimo braku fizycznej likwidacji poniesionych nakładów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o rozwiązaniu umowy najmu lokalu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, można uznać niezamortyzowaną część nakładów inwestycyjnych za koszt uzyskania przychodów, pomimo braku fizycznej likwidacji poniesionych nakładów.
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 29 sierpnia 2011r. Znak: IBPBI/2/423-747/11/MS wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 08 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem. Działalność koncentruje się głównie na świadczeniu usług projektowo - badawczych poprzez tworzenie projektów innowacyjnych w dziedzinie systemów pomiarowych i diagnostycznych.
W okresie trwania umowy najmu lokalu przy ulicy X, Spółka poczyniła w latach od 2008 do 2009 roku nakłady inwestycyjne, mające na celu stworzenie odpowiedniego zaplecza firmy, zapewniającego właściwe wykonywanie działalności gospodarczej. Zgodnie z umową najmu wszystkie poniesione nakłady na adaptację, modernizację lokalu nie podlegały zwrotowi. Strony zrzekły się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Nakłady na wynajmowane lokale (tzw. inwestycje w obcym środku trwałym), firma na bieżąco zaliczała poprzez odpisy amortyzacyjne w koszty uzyskania przychodów, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 10%.
W wyniku rozwoju firmy i zatrudniania coraz to większej liczby pracowników, Spółka zmuszona została do podjęcia w roku 2010 decyzji o znalezieniu kolejnego miejsca prowadzenia działalności, z powodu niewystarczającej powierzchni użytkowej. Od czerwca 2010 rozpoczęła wynajmowanie lokalu przy ul. Y, przy kontynuacji wynajmu przy ul. X. Od tamtego momentu firma posiadała dwa miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zlokalizowane w dwóch różnych częściach miasta. Stworzenie dodatkowego miejsca wykonywania pracy dla pracowników Spółki podyktowane było tym, że przy ulicy X nie było już możliwości podnajmu dodatkowej powierzchni użytkowej, którą firma wtedy bardzo potrzebowała. Dwie lokalizacje miały oczywiście zalety i wady. Powiększyła się powierzchnia użytkowa prowadzonej działalności, jednak pojawiły się inne problemy i utrudnienia, głównie z komunikacją pomiędzy pracownikami, którzy wspólnie wykonują i koordynują pracę w zespołach. W perspektywie czasu i pojawiających się wielu innych czynników, firma podjęła kolejną decyzję i rozwiązała w marcu 2011r. umowę najmu lokali przy ul. X, przed okresem na jaki została zawarta. Rozwiązanie umowy najmu zostało dokonane ze względów ekonomicznych, gdyż w dłuższej mierze nie było możliwe i opłacalne wykonywanie podstawowej działalności w dwóch różnych miejscach miasta. Wydatki poczynione na wynajmowane lokale były uzasadnione i konieczne było zapewnienie pracownikom właściwego zaplecza do wykonywania pracy. Wydatki inwestycyjne, przyczyniły się do stworzenia również właściwego wizerunku firmy, jak również ukształtowały pozycję firmy, kiedy to Spółka rozpoczynała działalność gospodarczą. W marcu 2011r. Spółka dokonała ostatniego odpisu amortyzacyjnego i z punku księgowego pozostała „nierozliczona” wartość „inwestycji w obcym środku trwałym” w postaci niezamoryzowanej części.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X...
Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione na inwestycję w obcym środku trwałym, które nie zostały w pełni zamortyzowane, z powodu rozwiązania umowy najmu, powinny po zakończeniu trwania umowy zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodów.
Stanowisko Spółki zakłada zaliczenie jednorazowo w miesiącu rozwiązania umowy najmu w/w część inwestycji jako koszt uzyskania przychodów, który przyczynił się do uzyskiwania przychodów, w trakcie jej trwania, jak również także po skończeniu najmu, co skutkuje ukształtowaniem jej wizerunku i sytuacją finansową firmy. Podkreślić należy, że firma w dalszym ciągu kontynuuje dotychczasową działalność gospodarczą, jednak w większej dogodniejszej lokalizacji.
Spółka poniosła wydatki na inwestycję w obcy środek trwały, w celu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych. Art. 16 ust.1 pkt 5 i 6 nie zawiera wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów strat ze środków trwałych, które dotyczą przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego. Powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od osób...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »