Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2011

PIT od zagranicznej renty inwalidzkiej

Interpelacja nr 24249 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP

Jednym z rezultatów udziału Polski w Unii Europejskiej jest korzystanie przez obywateli polskich ze swobody przemieszczania się i zatrudniania na terytorium Unii. Jest zjawiskiem naturalnym, że w trakcie wykonywania pracy są oni (tak jak wszyscy i wszędzie) narażeni na niebezpieczeństwo wypadków przy pracy. Coraz częstsze są przypadki, o czym świadczy również ilość spraw realizowanych przez organy podatkowe, że po zakończonej aktywności zawodowej za granicą wracają oni do kraju z orzeczoną przez tamtejsze organy utratą zdrowia i przyznanymi odszkodowaniami - rentami inwalidzkimi z tytułu wypadku przy pracy. Należne im świadczenia wypłacane są za pośrednictwem krajowych podmiotów na terytorium RP. Jako rezydenci w myśl przepisów prawa podatkowego podlegają oni polskiemu systemowi prawa podatkowego i ciąży na nich nieograniczony obowiązek podatkowy.

W polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) art. 21 ust. 1 pkt 3 stanowi: Wolne od podatku dochodowego są: (...) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem (...) - wyjątki, o jakich mowa dalej w przepisie, nie są przedmiotem niniejszej interpelacji.

Pan Minister wydający interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, poprzez upoważnionych dyrektorów izb skarbowych, a dalej - wszystkie organy podatkowe - stosują ten przepis z uwzględnieniem wykładni gramatycznej (literalnej).

W efekcie dochodzi do naruszenia dyspozycji art. 32 ust. 1 konstytucji w ten sposób, że obywatel polski, który uległ wypadkowi przy pracy (obojętnie, czy na terytorium RP, czy na terytorium innego państwa) w trakcie zatrudnienia u polskiego pracodawcy, i pobiera w kraju odszkodowanie - rentę inwalidzką przyznaną przez polski organ rentowy - korzysta z wolności podatkowej na podstawie powołanego art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy p.d.o.f., zaś obywatel polski, który uległ wypadkowi przy pracy (obojętnie, czy na terytorium RP, czy na terytorium innego państwa) w trakcie zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, i pobiera w kraju odszkodowanie - rentę inwalidzką przyznaną przez zagraniczny organ - musi w kraju odprowadzić podatek dochodowy od tego świadczenia; jeżeli dwóch takich samych pracowników uległoby wypadkowi przy pracy świadczonej na rzecz zagranicznego pracodawcy w oparciu o zagraniczne prawo i pobierało w kraju takie samo świadczenie odszkodowawcze, a jeden z nich był rezydentem RP, drugi zaś nie - to odpowiednio rezydent (obywatel RP) jest obciążony podatkiem, nierezydent - wolny od podatku.

Tezę o naruszaniu konstytucyjnej zasady równości podzielają zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa, np. Ryszard Kubacki na str. 628 „Leksykonu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2009 r.” Wydawnictwo Unimex, i orzecznictwo sądów administracyjnych, np. orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 3 października 2008 r., sygn. IIISA/Wa 977/08.

Zarówno gramatyczna treść omawianego przepisu ustawy p.d.o.f., jak i sposób jego stosowania pozostają w oczywistej kolizji z prawem wspólnotowym, orzecznictwem ETS i bilateralnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. W ten sposób dochodzi do zaprzeczenia dyspozycji art. 9 konstytucji zobowiązującego do przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Kwestię tę bardzo szeroko i wnikliwie przedstawił sąd w powołanym wyżej orzeczeniu.

W tym stanie zadaję pytania:

1. Czy Minister Finansów, działając na podstawie i w granicach art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, podjął jakiekolwiek działania mające na celu stosowanie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy p.d.o.f., a w szczególności czy wydał wytyczne lub zaleceni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »