Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.10.2011

Co powinien zawierać paragon fiskalny

Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 24 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku,
 • prawidłowe – w zakresie prawidłowego sposobu umieszczania nazwy świadczonych usług na paragonie fiskalnym.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz prawidłowego sposobu umieszczania nazwy świadczonych usług na paragonie fiskalnym. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) o własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jedną z działalności, którą zajmuje się Wnioskodawca jest sprzedaż i montaż urządzeń typu SPA - wanien SPA. Wanny SPA kupowane są od przedstawiciela kanadyjskiej firmy „A”, a następnie odsprzedawane wraz z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. Z klientem podpisywana jest umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wykonaniu lub dostawie, montażu i uruchomieniu wanny SPA.
Czynności te według PKWiU 2008 sklasyfikowane są w dziale 43 pod symbolem 43.29.19.0 - Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Prace wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w ramach PKOB w dziale 11 z wyłączeniem lokali użytkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu...
 • Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów jak i odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1). Natomiast świadczenie usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 tej ustawy i przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Wanny SPA zawsze sprzedawane są z usługą dostawy montażu i uruchomienia, nie można zatem mówić w tym przypadku jedynie przy sprzedaży o przeniesieniu prawa własności, tak jak to ma miejsce w przypadku towarów. W powyższym przypadku, wykonanie zlecenia następuje dopiero w momencie kiedy dane urządzenie jest zamontowane i działa poprawnie. Poza tym wanny SPA są na stałe połączone z instalacją elektryczną, czyli „zabudowane” i nie ma możliwości swobodnego dysponowania nimi poprzez przenoszenie w inne miejsce „swobodnego rozporządzania nimi” – wcześniej wymagają demontażu. Zawsze do czynienia mamy z trzema elementami umowy (dostawa, montaż i uruchomienie). Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Obniżoną stawkę podatku można również stosować w odniesieniu do dostawy, budowy, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12).
Biorąc pod uwagę powyższe, dostawa, montaż i uruchomienie wanny SPA jest usługą budowlano-montażową i w obiektach budownictwa mieszkaniowego opodatkowana jest stawką VAT 8%.
Wystawiona w tym przypadku faktura VAT lub paragon powinna zawierać jedną pozycję w której wykazana zostanie pełna wartość całego przedsięwzięcia bez wyodrębniania elementów składowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku,
 • prawidłowe – w zakresie prawidłowego sposobu umieszczania nazwy świadczonych usług na paragonie fiskalnym.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.
Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Z opisu sprawy wynika, że jedną z działalności, którą zajmuje się Wnioskodawca jest sprzedaż i montaż urządzeń typu SPA – wanien SPA. Wanny SPA kupowane są od przedstawiciela kanadyjskiej firmy „A”, a następnie odsprzedawane wraz z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. Z klientem podpisywana jest umowa na wykonanie prac budowlano -montażowych polegających na wykonaniu lub dostawie, montażu i uruchomieniu wanny SPA.
Prace wykonywane są w obiektach budownictwa mieszk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »