Spółdzielnie muszą płacić podatek od dywidend

Interpelacja nr 24083 do ministra finansów w sprawie zwolnienia osób prawnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od dywidendy

Szanowny Panie Ministrze! Kwestią podlegającą rozważeniu jest stwierdzenie, że spółdzielnie nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od dywidendy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 22 ust. 4 zwalnia się jedynie spółki od podatku dochodowego w wysokości 19% od przychodu z dywidendy, jeśli są spełnione łącznie warunki określone w tym przepisie. Z powyższej podstawy prawnej do zwolnienia z podatku dochodowego od dywidendy dodatkowo uprawnione są tylko spółdzielnie o statusie spółdzielni europejskiej (art. 22 ust. 4c). Z przepisów prawa europejskiego w zakresie podatkowym, np. dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich, wynika, że przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk uważa się za spółki kapitałowe.

Spółdzielnia jest osobą prawną, która (z ustawy Prawo spółdzielcze art. 1) „w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. Działalność gospodarcza jest skierowana na zysk, co jednoznacznie wynika z zapisów ustawy o działalności gospodarczej, a zatem z punktu widzenia przepisów podatkowych prawa europejskiego jest ona niejako spółką i w tej sytuacji winna również korzystać ze zwolnienia podatkowego od dywidendy.

Dla przykładu, w 2004 r. spółdzielnia Tęcza i spółdzielnia Astra założyły z udziałami po 50% spółkę celową, tj. spółkę TGG z o.o., w 2008 r. spółdzielnia Astra przekształciła się w drodze likwidacji w spółkę, tj. spółkę Astra, która weszła w miejsce spółdzielni Astra w posiadanie 50% udziałów w spółce TGG. Od 2009 r. wspólnikami spółki TGG są spółka Astra i spółdzielnia Tęcza z udziałami po 50% każda, wspólnicy co roku z podziału zysku spółki TGG otrzymują dywidendę w równych kwotach, z tą jednak różnicą, że spółka Astra jest zwolniona z podatku dochodowego w wysokości 19% od otrzymanej dywidendy, a spółdzielnia Tęcza nie jest zwolniona i musi dodatkowo odprowadzić podatek w wysokości 19% od kwoty otrzymanej dywidendy, bowiem wynika to wprost z przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z opisaną powyżej nieścisłością przepisów oraz rozbieżnymi poglądami organów podatkowych w tej sprawie zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie jest jednoznaczne stanowisko Pana Ministra w tej sprawie?

2. Czy spółdzielnie powinny być zwolnione z płacenia podatku dochodowego od dywidendy?

3. Dlaczego występuje niekonsekwencja w treści przepisów krajowych i unijnych, która działa na niekorzyść sprawnie funkcjonujących spółdzielni?

4. Czy planowane są zmiany przepisów ustawowych, tak aby wszystkie podmioty gospodarcze posiadały takie same prawa i równe szanse rozwoju?

Z poważaniem

Poseł Michał Jaros

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2011 r.

Odpowied...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »