Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2011

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą między osobami fizycznymi

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pracuje na umowę zlecenia jako opiekunka do dziecka. Jest to umowa pomiędzy osobami prywatnymi. Wnioskodawczyni raz w miesiącu wystawia zleceniodawcy rachunek, a do 20. dnia następnego miesiąca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Czy występują w ww. przypadku koszty uzyskania przychodu? Jak naliczyć podatek dochodowy, gdy przychód wynosi np. 420 zł? Czy na udokumentowanie swoich dochodów zleceniobiorca musi mieć faktury lub rachunki - jeśli tak to przez kogo wystawione i co maja zawierać, czy też wystarczy prowadzić zeszyt założony przez zleceniobiorcę z ewidencją otrzymywanych wynagrodzeń od zleceniodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2011 r. (data wpływu: 13 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2011 r. (data wpływu: 20 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez zleceniobiorcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez zleceniobiorcę.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 4 lipca 2011 r., nr ILPB2/415-504/11-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 4 lipca 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 lipca 2011 r.), zaś w dniu 20 lipca 2011 r. (data nadania: 19 lipca 2011 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni pracuje na umowę-zlecenie jako opiekunka nad dzieckiem. Jest to umowa zawarta pomiędzy osobami fizycznymi. Zleceniodawca opłaca składkę emerytalną, rentową i wypadkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te, zgodnie z przepisami, finansowane są częściowo przez zleceniobiorcę. Zaliczki na podatek dochodowy Zainteresowana (zleceniobiorca) opłaca co miesiąc do urzędu skarbowego.

Uzupełniając wniosek Zainteresowana wskazała co następuje:

Wnioskodawczyni pracuje na umowę-zlecenie jako opiekunka do dziecka. Jest to umowa pomiędzy osobami fizycznymi (zleceniodawca i zleceniobiorca nie prowadzą działalności gospodarczej). Raz w miesiącu Zainteresowana wystawia zleceniodawcy rachunek za świadczone usługi (zgodnie z zaleceniem urzędu skarbowego). Do 20 dnia następnego miesiąca Wnioskodawczyni odprowadza zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Dzwoniąc na Krajową Infolinię Urzędu Skarbowego, Zainteresowana dowiedziała się, że w Jej przypadku nie występują koszty uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy Wnioskodawczyni oblicza następująco:

Od przychodu (równego dochodowi) oblicza 18% na zaliczkę na podatek dochodowy. Od tego odejmuje składkę zdrowotną 7,75% i to co zostaje wpłaca do urzędu skarbowego.

Przykład:

18% od 420 = 76,40: to jest podatek dochodowy,
76,40 - 28,89 (składka zdrowotna 7,75%) = 47,51,
Po zaokrągleniu Zainteresowana wpłaca do urzędu skarbowego 48,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy występują w ww. przypadku koszty uzyskania przychodu?
2. Jak naliczyć podatek dochodowy, gdy przychód wynosi np. 420 zł?
3. Czy na udokumentowanie swoich dochodów zleceniobiorca musi mieć faktury lub rachunki - jeśli tak to przez kogo wystawione i co maja zawierać, czy też wystarczy prowadzić zeszyt założony przez zleceniobiorcę z ewidencją otrzymywanych wynagrodzeń od zleceniodawcy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w Jej przypadku występują koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 i art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli przychód Zainteresowanej wynosi 420 zł, to - według Niej - o przychodu odejmuje Ona składki społeczne potrącone przez płatnika składek (zleceniodawcę), tj. składka rentowa 6,30 zł + emerytalna 40,99 zł = 47,29 zł.

420 - 47,29 = 372,71: jest to podstawa do wyliczenia kosztów uzyskania przychodu,
20% z 372,71 = 74,54: to koszty uzyskania przychodu,
420 - 74,54 = 345,46: to dochód,
18% z 345,46 = 62,98: to zaliczka na podatek od dochodu,
62,98 - 28,89 (składka zdrowotna 7,75%) = 34,09: zaliczka na podatek dochodowy.

Wnioskodawczyni uważa, że powinna płacić 34,00 zł jako zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Zainteresowana uważa również, że w Jej przypadku wystarczy założyć zeszyt, w którym będzie notować otrzymywane wynagrodzenie, ale jeśli musi to być rachunek, to powinien zawierać (oprócz danych osobowych) kwotę brutto, składkę emerytalną, rentową, zdrowotną oraz kwotę do wypłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego). Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353.1 Kodeksu cywilnego). Przy czym, w przypadku m. in. umów zlecenia ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »