Rozliczenia międzyokresowe kosztów przy zmianie rodzaju prowadzonych ksiąg

Pytanie podatnika: W roku 2010 spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Od roku 2011 spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, tzw. metodą uproszczoną. Do dnia 31 grudnia 2010 r. spółka nie rozliczyła wszystkich kosztów poniesionych przed tym dniem, które ze względu na rodzaj wydatku oraz rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, podlegały rozliczeniu w czasie, bądź zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r. Czy ww. kosztymogą stanowić koszty uzyskania przychodu roku 2011, w części nierozliczonej w poprzednich okresach? Czy ww. koszty można zaliczyć do kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie z naniesioną adnotacją o proporcjonalnym rozliczeniu kwot w poszczególnych okresach, czy na podstawie dowodu wewnętrznego spisanego na tą okoliczność?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 28 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wydatków rozliczanych w czasie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji zmiany rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych oraz sposobu udokumentowania tych wydatków dowodem wewnętrznym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wydatków rozliczanych w czasie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji zmiany rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych oraz sposobu udokumentowania tych wydatków dowodem wewnętrznym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej i osiąga dochody z tytułu działalności gospodarczej w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę. Spółka w roku 2010 prowadziła księgi rachunkowe. Od roku 2011, Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, metodą uproszczoną, czyli zaliczając wydatki w koszty w dacie wystawienia dokumentu. Problem dla Wnioskodawcy stanowi rozliczenie kosztów międzyokresowych, które na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały „rozpisane” na przyszłe okresy, jednak zmiana zasad prowadzenia księgowości od dnia 1 stycznia 2011 r. nie przewiduje wprost kontynuacji rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Dotyczy to kosztów:

- polis ubezpieczeniowych,
- zafakturowanych w grudniu 2010 r. abonamentów telefonicznych dotyczących stycznia 2011 r.,
- opłat wstępnych i leasingowych rozliczanych przez cały okres leasingu.

Ww. koszty, w roku 2010 zostały rozpisane, jako koszty międzyokresowe i część tych kosztów planowana była do rozliczenia w roku 2011. Zmiana ewidencji księgowej na podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wybór uproszczonego sposobu rozliczania kosztów spowodował wątpliwość, czy nierozliczone do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w roku 2011 r., nie mając dokumentu kosztowego wystawionego w tym roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy opisane powyżej koszty, udokumentowane fakturą (polisą) z datą wystawienia przed 1 stycznia 2011 r., nie rozliczone w całości w roku 2010, jako koszty międzyokresowe, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu roku 2011, w części nierozliczonej w poprzednich okresach?
2. Czy opisane powyżej koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku 2011, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie z naniesioną adnotacją o proporcjonalnym rozliczeniu kwot w poszczególnych okresach, czy na podstawie dowodu wewnętrznego spisanego na tą okoliczność?
3. Czy trzeba zachować narzucony w poprzednim okresie tryb rozliczeń kosztów, np. miesięczny i kontynuować ten okres rozliczeń kosztów, czy można w całości zaksięgować początkiem roku 2011 całą wartość nierozliczonych kosztów w poprzednim okresie, przypadającą na rok 2011?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W opisanej sytuacji koszty, udokumentowane fakturą (polisą) z datą przed 1 stycznia 2011 r., nie rozliczone w całości w roku 2010, jako koszty międzyokresowe, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu roku 2011, w części nierozliczonej w poprzednich okresach. Nie może bowiem być sytuacji, że koszty poniesione przez Spółkę, będące kosztami uzyskania przychodu w związku ze zmianą sposobu prowadzenia księgowości, nie zostałyby zaksięgowane, ani w starym, ani w nowym okresie rozliczeniowym.

Ad. 2.

W opisanej powyżej sytuacji koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku 2011, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, z naniesioną adnotacją o proporcjonalnym rozliczeniu kwot w poszczególnych okresach. Ponieważ dokumenty te musiałyby być w dokumentacji dwóch niezależnych okresów, w roku 2011 w dokumentach umieścić należy opisaną kserokopię z przywołaniem pozycji księgowej, pod którą przechowywany jest dokument oryginalny, w poprzednim okresie. Można sporządzić dowód księgowy własny np. dowód wewnętrzny na tą okoliczność z załączoną kserokopią oryginalnego dokumentu kosztowego.

Ad.3.

W opisanej sytuacji, Wnioskodawca uważa, że nie trzeba zachowywać narzuconego w poprzednim okresie trybu rozliczeń kosztów, np. miesięcznego i nie trzeba kontynuować tych okresów rozliczeń kosztów. Początkiem roku 2011 można zaksięgować całą wartość kosztów nierozliczonych w poprzednim okresie, w całej kwocie przypadającej na rok 2011....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »