Wniosek o wydanie banderol akcyzowych

Pytanie podatnika: Czy możliwy jest zakup jednej dużej partii banderol i rozdysponowanie jej według potrzeb do wielu kontrahentów zagranicznych, uzyskując od nich stosowne rozliczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zakupu dużej partii banderol i warunków rozdysponowania ich do wielu kontrahentów zagranicznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości dokonania zakupu jednej dużej partii banderol akcyzowych i warunków ich rozdysponowania do wielu kontrahentów zagranicznych bez konieczności wpisywania we wniosku o wydanie banderol nazwy i adresu producenta zagranicznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka kupi w kilku partiach w ciągu roku około 3.000.000 sztuk banderol podatkowych na wyroby winiarskie oraz spirytusowe.
Zakup dokonany zostanie na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Celnego oraz następujących załączników (zgodnych z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – Dz. U. nr 160, poz.1074 ):

 1. Zaświadczenia Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego o niezaleganiu w podatkach,
 2. Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. Kopii potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego AKC-PR,
 4. Kopii zezwolenia na obrót hurtowy wyrobami alkoholowymi do 4,5 % oraz piwa, zezwolenia na obrót hurtowy wyrobami alkoholowymi od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu,
 5. Kopii potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
 6. Kopii zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 7. Dowodów wniesienia opłat (kwot stanowiących wartość banderol podatkowych oraz kosztów ich wytworzenia).

Następnie pobrane banderole na podstawie jednej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego firma wyśle kilku swoim kontrahentom zagranicznym.
Z przekazania zostaną sporządzone stosowne rozliczenia (zgodnie z § 12 rozporządzenia), zawierające w szczególności:

 1. Datę i nr protokołu przekazania,
 2. Nr decyzji, na podstawie której banderole zostały wydane z Urzędu Celnego,
 3. Rok wytworzenia i seria,
 4. Liczbę banderol,
 5. Numerację przekazanych znaków akcyzy.

Dalej banderole zostaną nałożone zgodnie z instrukcją (wg załącznika nr 4 rozporządzenia) przez firmę zagraniczną na odpowiednie wyroby winiarskie lub spirytusowe. Produkty oznaczone znakami akcyzy będą zmaganyzowane, a następnie dostarczone do Spółki przed upływem terminu ważności banderol. Dostawy będą odbywać się w procedurze zawieszonej akcyzy za dokumentem e-AD od kontrahentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej albo w procedurze importu na podstawie zgłoszenia celnego. Spółka będzie na bieżąco prowadzić ewidencję (wg załącznika nr 14 rozporządzenia) wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol.
Z zaistniałych zdarzeń kontrahenci zagraniczni będą sporządzać rozliczenia kwartalne (zgodnie z paragrafem 12 rozporządzenia) potwierdzające powyższe stany, zawierające:

 1. Datę rozliczenia,
 2. Okres, za który rozliczenie zostało sporządzone – narastająco,
 3. Nr decyzji, na podstawie której banderole zostały wydane wnioskującej Spółce
 4. Serię i rok wytworzenia,
 5. Liczbę i numerację otrzymanych banderol.

Rozliczenia będą również zawierały informację o:

 1. Ilości nałożonych i wysłanych do firmy banderol na wyroby,
 2. Ilości nałożonych banderol i zmaganyzowanych banderol u kontrahenta zagranicznego,
 3. Ilości zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych znaków, jeśli taka sytuacja zaistnieje (w takim przypadku, dodatkowo zostanie sporządzony protokół zniszczenia , uszkodzenia lub utracenia banderol),
 4. Ilości banderol niezużytych, znajdujących się u kontrahenta zagranicznego,
 5. Ilości banderol zwróconych do Spółki.

Podsumowując przedstawienie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca stwierdził, iż rozliczenie końcowe zakupionej jednej partii banderol, rozdysponowanych i przesłanych do kontrahentów zagranicznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem będzie zawierało rozliczenia znaków akcyzy od wielu dostawców, z zachowaniem opisanych powyżej procedur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwy jest zakup jednej dużej partii banderol i rozdysponowanie jej według potrzeb do wielu kontrahentów zagranicznych, uzyskując od nich stosowne rozliczenia.
Zdaniem Wnioskodawcy, możliwy jest zakup jednej dużej partii banderol na podstawie decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego i dysponowanie nimi, zgodnie z bieżącymi potrzebami, wysyłając banderole do wielu kontrahentów zagranicznych.

Wnioskodawca twierdzi, że zarówno ustawa o podatku akcyzowym, jak i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzowymi nie precyzuje konieczności zakupu konkretnej partii banderol dla konkretnego dostawcy. Wnioskodawca uważa, że zmi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »