Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.09.2011

Nowa proporcja odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. prawidłowym jest uznanie, że Spółka jest uprawniona do odliczenia w całości podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z tzw. sprzedażą mieszaną w sytuacji gdy proporcja przekroczy 99,1%, zaś po zaokrągleniu zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy VAT, stanowić będzie 100%, również w przypadku gdy kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji bez dokonania zaokrąglenia do liczby całkowitej, przekraczać będzie 500,00 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 22 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia współczynnika proporcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia współczynnika proporcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud oraz produkcji z tych rud takich wyrobów jak: x, metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne. Sprzedaż tych wyrobów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek innych niż zwolniona. W ramach działalności Zainteresowanego dokonywana jest w niewielkim zakresie również sprzedaż podlegająca opodatkowaniu VAT, która korzysta ze zwolnienia od VAT (są to głównie usługi finansowe typu: udzielania pożyczek, udzielania kredytu kupieckiego). Wobec przedmiotowej struktury sprzedaży podlegającej regulacjom ustawy VAT, Wnioskodawca dokonuje alokacji podatku naliczonego VAT do właściwego rodzaju sprzedaży. W konsekwencji, podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podlega w całości odliczeniu, zaś podatek naliczony związany z czynnościami zwolnionymi od VAT nie podlega odliczeniu. W przypadku zaś wydatków dotyczących kosztów ogólnych prowadzonej działalności, gdy zakupy towarów, bądź usług związane są zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i z czynnościami zwolnionymi od VAT, a Spółka nie ma możliwości bezpośredniej alokacji podatku naliczonego VAT do danego rodzaju czynności (opodatkowanych, bądź zwolnionych) - podatek ten kwalifikowany jest jako podatek związany z tzw. sprzedażą mieszaną. Odliczenie tej części podatku dokonywane jest przez Zainteresowanego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy VAT. W latach ubiegłych (2004-2010) proporcja ta kształtowała się na poziomie od 99,77%-99,97%, co po zaokrągleniu - stosownie do wymogów art. 90 ust. 4 (zdanie drugie) ustawy VAT, dawało corocznie proporcję stanowiącą 100%, a tym samym Wnioskodawca uprawniony był do pełnego (100%) odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tzw. sprzedażą mieszaną (uprawniającą do odliczenia, jak również bez prawa do odliczenia podatku naliczonego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. prawidłowym jest uznanie, że Spółka jest uprawniona do odliczenia w całości podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z tzw. sprzedażą mieszaną w sytuacji gdy proporcja przekroczy 99,1%, zaś po zaokrągleniu zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy VAT, stanowić będzie 100%, również w przypadku gdy kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji bez dokonania zaokrąglenia do liczby całkowitej, przekraczać będzie 500,00 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 90 ust. 2 ustawy VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku do odliczenia, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pomocą proporcji. Jak stanowi przepis art. 90 ust. 4 ustawy VAT, ww. proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja; proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepis art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., stanowi zaś, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%.

Jak wynika z ww. regulacji, ustawodawca wskazując na sposób ustalania proporcji oraz odliczania podatku naliczonego VAT związanego z tzw. sprzedażą mieszaną za pomocą tej proporcji, jednoznacznie określił, że w każdym z ww. przypadków należy posługiwać się proporcją po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.

W związku z powyższym Spół...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »