Duplikat musi mieć formę faktury pierwotnej

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca od dnia uzyskania akceptacji może przesyłać w formie elektronicznej faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych do nabywcy przed dniem uzyskania akceptacji/przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2011 r. (data wpływu 8 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2011 r. (data wpływu 31 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

- prawidłowe w zakresie możliwości przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur wystawionych i przesłanych do nabywcy przed dniem uzyskania akceptacji/przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
- nieprawidłowe w zakresie możliwości przesyłanie w formie elektronicznej duplikatów faktur do faktur wystawionych i przesłanych do nabywcy przed dniem uzyskania akceptacji/przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących i duplikatów faktur do faktur wystawionych i przesłanych do nabywcy przed dniem uzyskania akceptacji /przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 maja 2011 r. (data wpływu 31 maja 2011 r.) o skorygowanie wniosku co do informacji, iż przedmiotem interpretacji jest zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest w szczególności prowadzenie internetowego serwisu aukcyjnego, na którym osoby zainteresowane sprzedażą towarów mogą za wynagrodzeniem wystawiać je na internetowych aukcjach.

Zamierza on rozpocząć przesyłanie swoim kontrahentom faktur w formie elektronicznej, według poniżej opisanego modelu.

Faktury będą generowane w postaci pliku w formacie pdf (Portable Document Format) i zostaną umieszczone na serwerze Zainteresowanego. Wygenerowany plik faktury w formacie pdf będzie zabezpieczony hasłem (przy czym hasło nie będzie wymagane do otwarcia tego dokumentu). Zgodnie z zastosowanymi opcjami zabezpieczeń i kodowania, w pliku faktury nie będzie dopuszczalne:

- edycja treści dokumentu,
- komentowanie,
- wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
- montaż dokumentu,
- kopiowanie zawartości dokumentu,
- wydzielanie stron.

Wnioskodawca rozważa ewentualne wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia plików faktur, poprzez zaopatrzenie ich zwykłym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, w tym w taki sposób powiązany z plikiem faktury, że późniejsza data ewentualnej edycji danych z faktury będzie rozpoznawalna.

Po zamieszczeniu faktur na serwerze Zainteresowanego każdy z jego kontrahentów zostanie poinformowany, że faktura dla niego została wystawiona i po zalogowaniu się do serwisu przy użyciu unikatowego loginu i hasła kontrahent będzie mógł pobrać fakturę do swojego systemu komputerowego.

Umowa pomiędzy Wnioskodawcą a danym kontrahentem-użytkownikiem serwisu zawierana jest przez przystąpienie, tj. na stronie internetowej serwisu publikuje on wzorzec umowy - regulamin jego funkcjonowania (w tym postanowienia dotyczące zasad przesyłania faktur drogą elektroniczną) w taki sposób, aby zainteresowane osoby mogły ten wzorzec umowy skopiować, przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Dany kontrahent Zainteresowany w serwisie na stronie internetowej Wnioskodawcy będzie mógł w formie elektronicznej (poprzez wybranie i kliknięcie odpowiednich opcji) złożyć oświadczenie o przystąpieniu do takiej umowy o korzystanie z serwisu, w tym przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Regulamin funkcjonowania serwisu Zainteresowanego zawierać będzie postanowienia, określające powyżej wspomniane zasady przesyłania faktur drogą elektroniczną, tj. zastosowanie formatu pdf dla e-faktur oraz zamieszczenie ich na indywidualnym koncie partnera w serwisie, jako metody zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności danych faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług zawierać będzie również postanowienie, zgodnie z którym jego akceptacja oznacza domyślnie zgodę kontrahenta na przysyłanie mu faktur w formie elektronicznej ze skutkiem od następnego dnia po akceptacji.

Jak już wspomniano, nowi kontrahenci Wnioskodawcy będą dokonywać akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej poprzez akceptację regulaminu funkcjonowania jego serwisu i zawarcie umowy o świadczenie przez niego usług w ramach tego serwisu. Natomiast aktualni jego kontrahenci będą musieli zaakceptować zmieniony regulamin (regulamin zmieniony w ten sposób, że uzupełniony o postanowienia dotyczące zasad przesyłania faktur drogą elektroniczną).

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednią opcję w panelu administracyjnym swojego konta w serwisie internetowym.

System Zainteresowanego może ewidencjonować moment zamieszczenia każdej faktury elektronicznej na jego serwerze z możliwością jej pobrania przez kontrahenta. Każde logowanie się kontrahenta na jego indywidualnym koncie w serwisie będzie przez system informatyczny ewidencjonowane i możliwe do określenia co do czasu jego dokonania.

Ponadto regulamin wystawiania faktur elektronicznych obowiązujący w ramach serwisu będzie przewidywał, że zamknięcie konta fakturowego przez danego użytkownika lub rozwiązanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a danym użytkownikiem będzie jednoznaczne z cofnięciem akceptacji na wystawianie faktur elektronicznych. Zamknięcie konta fakturowego w ramach konta danego użytkownika w serwisie oznacza cofnięcie przez użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług żądania wystawiania przez Zainteresowanego faktur dokumentujących wykonane na rzecz danego użytkownika usługi. W ramach serwisu na użytkownika będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie są wystawiane faktury VAT. Zgodnie jednak z art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wystawia faktury na żądanie tych użytkowników. Żądanie użytkownika wystawienia na niego faktury VAT realizowane jest w serwisie w ten sposób, że dany użytkownik w ramach swojego konta użytkownika aktywizuje tzw. konto fakturowe w którym podaje dane jakie mają znaleźć się na wystawianej na niego fakturze. Na użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT, którzy mają otwarte konta fakturowe, automatycznie wystawiane są faktury VAT przez cały okres, przez jaki dane konto fakturowe jest czynne. Natomiast użytkownik, który nie chce już otrzymywać faktur dokumentujących usługi świadczone przez Zainteresowanego, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto po prostu zamyka konto fakturowe - z chwilą jego zamknięcia na tego użytkownika nie są już wystawiane faktury VAT.

Natomiast rozwiązanie umowy pomiędzy użytkownikiem a Wnioskodawcą o świadczenie przez niego usług w zakresie udostępnienia internetowej platformy aukcyjnej następuje w ten sposób, że w związku z rozwiązaniem umowy konto danego użytkownika zostaje zlikwidowane (nie jest już możliwe zalogowanie się przez tego użytkownika do serwisu). Po zamknięciu konta danego użytkownika archiwizuje on jedynie dane dotyczące usług świadczonych na rzecz tego użytkownika, które są niezbędne z punktu widzenia wypełnienia obowiązków podatkowych - biorąc pod uwagę termin przedawnienia zobowiązań w poszczególnych podatkach.

Faktury przesłane do kontrahentów w formie elektronicznej będą przechowywane przez Zainteresowanego - ze względów bezpieczeństwa - na dwóch bliźniaczych serwerach: jednym w miejscowości jego siedziby, drugim w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (każda faktura w dwóch kopiach, po jednym na każdym z serwerów).

Kwestię udostępniania wystawionych faktur elektronicznych organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zamierza on rozwiązać w ten sposób, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego czy czynności sprawdzających na podstawie odrębnych przepisów (Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej), Wnioskodawca po otrzymaniu stosownego żądania udostępni faktury elektroniczne żądane przez organ (za okres, którego dotyczy postępowanie) w ten sposób, że w siedzibie Zainteresowanego - w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w godzinach pracy (nie krócej jednak niż 8 godzin dziennie) zapewni przekazanie tych faktur ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »