Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

31.08.2011

Opodatkowanie VAT udostępnienia pracownikowi firmowego samochodu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje od firmy zewnętrznej na podstawie umowy najmu samochody służące wykonywaniu czynności służbowych przez pracowników. Pracownicy użytkujący samochody służbowe, na podstawie odrębnych umów mogą wykorzystywać je także do celów prywatnych. Czy udostępnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych tych osób jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Oszczędnościowa przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności udostępniania pracownikom samochodów osobowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności udostępniania pracownikom samochodów osobowych.

Pismem z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) uzupełniono ww. w zakresie doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Kasa Oszczędnościowa zwana dalej: KO, świadczy usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych na rzecz swoich członków. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38-40 ustawy o podatku od towarów i usług, mieszczą się one w katalogu zwolnień. KO wynajmuje od firmy zewnętrznej na podstawie umowy najmu samochody służące wykonywaniu czynności służbowych przez pracowników KO. Pracownicy użytkujący samochody służbowe, na podstawie odrębnych umów mogą wykorzystywać je także do celów prywatnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie to jest opodatkowane podatkiem dochodowym.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. nastąpiły zmiany w art. 8 ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie: „za odpłatne świadczenie usług” uznaje się również:

- użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
- nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów, stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na uwadze, iż od dnia 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległa treść art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, KO ma wątpliwość, jakie są konsekwencje z punktu widzenia podatku od towarów i usług, wykorzystywania tych pojazdów przez pracowników w KO dla celów prywatnych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż KO jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych: usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych na rzecz swoich członków, etc. Wnioskodawca uznaje świadczenie ww. usług za czynność objętą zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38- 40 ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, iż w działalności Wnioskodawcy wykonywana jest przede wszystkim sprzedaż zwolniona (struktura sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 10 ustawy o VAT nie przekracza 2%) KO nie ma prawa co do zasady do odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu realizowanych przez nią zakupów.

Wnioskodawca zawarł z podmiotem trzecim umowę najmu samochodów osobowych. Samochody te służą wykonywaniu przez KO czynności związanych z prowadzona działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udostępnianie pracownikom KO samochodów osobowych, wskazanych w stanie faktycznym, do celów prywatnych tych osób, które nie stanowią własności Wnioskodawcy jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wskazane w przedstawionym stanie faktycznym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, którego brzmienie jest następujące: „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

Mając na uwadze, iż treść przepisu, na podstawie którego Wnioskodawca oparł swoje stanowisko, uległa zmianie z dniem 1 kwietnia 2011 r. w ocenie Wnioskodawcy należy odrębnie uzasadnić stanowisko Wnioskodawcy dla sytuacji, która miała miejsce przed dniem 1 kwietnia 2011 r., jak również po tej dacie.

1. Stan prawny przed 1 kwietnia 2001 r.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w treści obowiązującej do dnia 31 marca 2011 r. nieodpłatne świadczenie usług, niebędące dostawą towarów na cele osobiste m.in. podatnika i jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Powyższa regulacja wskazuje, że istniały dwa warunki opodatkowania nieodpłatnego świadczenia:

- określone przeznaczenie świadczenia (np. na cel osobisty pracownika podatnika) oraz
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

KO zwraca uwagę, że pierwszy warunek został spełniony, niemniej jednak z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz strukturę sprzedaży, obliczonej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie posiada prawa od odliczenia naliczonego, w związku z najmem przedmiotowych samochodów. Mając na uwadze fakt, iż opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń jest możliwe jedynie w wypadku kumulatywnego spełnienia warunków wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy, w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki rozpoznania czynności opodatkowanej. W konsekwencji należy uznać, że udostępnianie przez Wnioskodawcę samochodów osobowych pracowników dla ich celów prywatnych nie podlegało opodatkowaniu w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 kwietnia 2011 r.

2. Stan prawny od 1 kwietnia 2011 r.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszła w ż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »