Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.08.2011

Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonować zaliczki?

Pytanie podatnika: Czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 11 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymanych zaliczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej otrzymanych zaliczek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi ochrony osób i mienia i jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od dnia 1 maja 2011 r. Sprzedaż potwierdzana jest fakturami VAT wystawianymi na koniec miesiąca z terminem płatności na około połowę miesiąca następnego. W przypadku zaliczki o wpłacie dowiaduje się dopiero z wyciągu bankowego, czyli z pewnym opóźnieniem.
Spółka ma jednak możliwość podglądu w elektroniczny rachunek bankowy i dzięki temu jest w stanie prawidłowo rozliczyć zobowiązanie podatkowe i zgodnie z terminem zobowiązania zaewidencjonować sprzedaż. Problem wystąpi jednak w przypadku, gdy przelew zaliczki dokonany był pod koniec miesiąca, np. w dniu 31 maja a wyciąg bankowy otrzymał w dniu 2 czerwca. Obowiązek podatkowy od tej zaliczki powstał w maju, natomiast rejestracja tego przychodu w kasie fiskalnej mogła być dokonana dopiero w dniu 2 czerwca. Jeżeli kontrahent posiada rachunek w tym samym banku co Zainteresowany lub w tej samej grupie kapitałowej, wpływ pieniędzy możliwy jest także w godzinach wieczornych i mimo możliwości podglądu w elektroniczny rachunek bankowy, rejestracja wpływu takiej zaliczki będzie możliwa dopiero w dniu 2 czerwca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca ...
Zdaniem Wnioskodawcy, o tym, kiedy powyższa sprzedaż podlega opodatkowaniu stanowi art. 19 ustawy. Stosownie do tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilę wydania towaru lub wykonania usługi a jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje w tej części z chwilą jej otrzymania.
Oczywiste jest, iż każda pobrana przed wykonaniem usługi zaliczka podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku wpłaty zaliczki za pośrednictwem banku o wpłacie podatnik dowiaduje się dopiero z wyciągów bankowych, czyli z pewnym opóźnieniem. Konstrukcja kasy fiskalnej nie pozwala na zarejestrowanie obrotu wstecz, czyli zaliczka może być zaewidencjonowania jedynie w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany.
Na poruszony temat wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2009 r., stwierdzając m.in. co następuje: „(...) Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać (…) z chwilą otrzymania każdej z zaliczek, czy też zapłaty za towar, uwzględniając jednak fakt, iż o dokonanych wpłatach (zapłata za towar, zaliczka, pobranie przez firmę kurierską) dowiaduje się Pan z chwilą otrzymania informacji z banku o wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy należy przyjąć za dopuszczalne zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonanej wpłaty na rachunek bankowy w dniu, w którym pozyskał Pan taką informację z banku”.
Zdaniem Spółki, jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowym opisywanym okresie, jednak należałoby dokonać prawidłowego rozliczenia (korekta poprzez dodanie) obrotu i kwot podatku należnego z tej wpłaty do raportu okresowego miesiąca, w którym ta płatność miała miejsce (miesiąc powstania obowiązku podatkowego) pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym pozyskane zostały informacje o dokonanej wpłacie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi ochrony osó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »