Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.08.2011

Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT

Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2011r. (data wpływu 30.05.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania nagród w programach lojalnościowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania nagród w programach lojalnościowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem, którego podstawowa działalność obejmuje obsługę programów lojalnościowych dla klientów zewnętrznych (Partnerów). Program lojalnościowy polega zasadniczo na tym, że w związku z zakupami dokonywanymi przez uczestników programu lojalnościowego w lokalach Partnerów, bądź np. w związku z używaniem ich kart kredytowych, emitowane są punkty programu lojalnościowego, które zapisywane są na indywidualnych kontach uczestników tego programu (prowadzonych przez Spółkę). W zamian za odpowiednią ilość punktów, uczestnicy programu uprawnieni są do odebrania wybranych nagród, związanych z danym programem lojalnościowym.

W ramach świadczenia usługi obsługi programu lojalnościowego, Spółka zobowiązana jest dokonywać następujących świadczeń:

 • przekazywanie różnego rodzaju materiałów marketingowych i reklamowych do punktów sprzedaży Partnerów (banery, ekspozytory, plakaty, itp.),
 • kompleksowe zarządzanie kontami punktowymi uczestników takich programów,
 • organizowanie obsługi programów lojalnościowych oraz raportowanie dla Partnerów,
 • nabywanie towarów stanowiących później nagrody przekazywane uczestnikom w programie lojalnościowym (w zamian za zgromadzone punkty),
 • przekazywanie nagród należnych tym uczestnikom programu lojalnościowego, którzy zgromadzą odpowiednią ilość punktów na swoich kontach oraz zdecydują się odebrać nagrody (w zamian za zgromadzone na indywidualnym koncie punkty).

W celu realizacji usługi obsługi programu lojalnościowego Spółka m.in. nabywa odpłatnie towary stanowiące później nagrody w programie lojalnościowym od podmiotów zewnętrznych (Dostawcy), którzy fakturują Spółkę za dostarczone uczestnikom programu lojalnościowego nagrody. Następnie, zakupione przez Spółkę towary (nagrody) przekazywane są do wskazanych uczestników programu lojalnościowego, którzy zdecydowali się wymienić zgromadzone punkty na nagrody.
W ramach umów na obsługę programu lojalnościowego, których stroną jest Wnioskodawca, Spółka zobowiązuje się również do podejmowania wszelkich działań mających na celu promocję i rozwój tego programu. W związku z powyższym, Spółka w celu realizacji umowy na obsługę programu lojalnościowego - organizuje we własnym zakresie różnego rodzaju konkursy z nagrodami, które mają uatrakcyjnić program lojalnościowy i przyciągnąć możliwie jak największą liczbę uczestników (co bezpośrednio wpłynie na poziom wynagrodzenia Spółki z tytułu świadczonej usługi obsługi programu lojalnościowego). Nagrody do tych konkursów są nabywane przez Spółkę od podmiotów zewnętrznych (Dostawców) we własnym zakresie, z tym, że zapłata za te nagrody przez Spółkę następuje w formie pieniężnej albo w formie świadczenia wzajemnego (barter), polegającego na wyświadczeniu na rzecz takiego podmiotu określonych usług reklamowych (np. reklama na stronach „www”, akcja e-mailingowa z reklamą; itp.). Następnie, Spółka przekazuje zwycięzcom konkursów nagrody.
Wynagrodzenie Spółki obejmuje całość wskazanych wyżej świadczeń wykonywanych na rzecz Partnerów i jest kalkulowane w oparciu o ilość punktów programu lojalnościowego wyemitowanych przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 • Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT...
 • Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT...
 • Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów (nagród w programie lojalnościowym) od podmiotów trzecich (Dostawców) w przypadku, gdy towary te są następnie przekazywane uczestnikom programu lojalnościowego w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi obsługi tego programu...

Ad 1.
W ocenie Wnioskodawcy, wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego nie podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT, gdyż stanowi element kompleksowej usługi świadczonej na rzecz klienta (Partnera), która nie powinna być sztucznie rozdzielana.
Świadczenia Wnioskodawcy wobec Partnerów w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego złożone są z różnego rodzaju czynności, które składają się na tą usługę. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zasadą ogólną jest odrębne opodatkowanie VAT każdej czynności (każdego świadczenia). Z drugiej jednak strony, w oparciu o wypracowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) koncepcję świadczeń złożonych, jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia oraz z perspektywy oczekiwań nabywcy, dane świadczenie ma charakter kompleksowy (złożony z kilku lub więcej różnych czynności, które łącznie składają się na jedną całość), wówczas dla celów opodatkowania VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności. Koncepcja taka wynika z licznych orzeczeń ETS (m.in. w sprawie C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien), C-349/96 (Card Protection Plan Ltd), C-41/04 (Levob Verzekeringen), C-111/05 (Aktiebolaget NN)), w których Trybunał konsekwentnie podkreśla, że z perspektywy VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności wchodzących w skład jednej złożonej usługi, a opodatkowaniu VAT powinna podlegać właśnie ta kompleksowa (złożona) usługa.
Koncepcja świadczeń złożonych jest również powszechnie akceptowana przez organy podatkowe (przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. IBPP4/443-1530/09/EJ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-113/09-2/GZ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2008 r., sygn. ITPP2/443-143/08/JK) oraz sądy administracyjne (przykładowo, wyrok WSA w Gdańsku z 22 września 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 348/09).
W konsekwencji, w odniesieniu do omawianych usług obsługi programu lojalnościowego, świadczonych przez Spółkę należy uznać, że wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, zgodnie z umowami obsługi programu lojalnościowego stanowią elementy kompleksowej usługi obsługi takiego programu, a w konsekwencji nie powinny być dla celów VAT sztucznie rozdzielane. Oznacza to również, że wydawane przez Wnioskodawcę nagrody dla uczestników tych programów powinny być uznane za element tej kompleksowej usługi. W ocenie Spółki, nie ulega, bowiem wątpliwości, że działania te wykonywane są wyłącznie w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi i stanowią jej element składowy. Podejście takie potwierdzają organy podatkowe, przykładowo, w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 12 lutego 2010 r. (sygn. IBPP4/443-1530/09/EJ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »