Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.07.2011

Tysiące osób pobiera świadczenia z ZUS za zmarłych krewnych

Interpelacja nr 21525 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłudzeń świadczeń od ZUS-u

Szanowny Panie Premierze! Tysiące ludzi po śmierci bliskich osób, aby uzyskać zasiłek, wyłudza z ZUS świadczenia. Obowiązujące od marca obniżenie zasiłku pogrzebowego może sytuację pogorszyć.

W 2008 r. odnotowano w Polsce 7591 przypadków wyłudzenia z ZUS nienależnych świadczeń na nieżyjącego członka rodziny, na kwotę 9,759 mln zł, zaś rok później takich spraw było już 7919; straty wzrosły do 10,4 mln zł.

Okazuje się, że ZUS i KRUS nie mają systemu weryfikacji wykazów osób ubezpieczonych, który pozwalałby na ustalenie listy zmarłych świadczeniobiorców. W efekcie renty, emerytury i inne świadczenia przesyłane są na konta ubezpieczonych także po ich śmierci.

Podstawowym źródłem informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zgonie ubezpieczonego jest wniosek o zasiłek pogrzebowy. Ale wystąpienie o jego wypłatę jest tylko prawem, a nie obowiązkiem rodziny lub innych upoważnionych osób. Jak wykazują statystyki, wiele osób z niego nie korzysta. Nieuczciwi krewni nie chcą, by ubezpieczyciel dowiedział się o śmierci i tym samym nadal wypłacał rentę czy emeryturę zmarłego.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pan Prezesa Rady Ministrów z następującymi pytaniami:

1. Jakie kroki zostały poczynione w powyższej sprawie?

2. W jaki sposób będzie następować weryfikacja osób ubezpieczonych?

3. Jakie są szacunkowe straty finansowe z tego tytułu?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 16 marca 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 21525 w sprawie wyłudzeń świadczeń od ZUS-u

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Jarosława Matwiejuka, w sprawie „wyłudzeń świadczeń od ZUS-u”, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje ze śmiercią osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 128 tej ustawy na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie tego podpisu istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Własnoręczność podpisu potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego. W razie niespełnienia prośby o potwierdzenie dalszego prawa do świadczeń organ rentowy wstrzymuje wypłatę na podstawie art. 134 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Organ rentowy ma też inne możliwości ustalenia, czy osoba uprawniona do świadczenia nadal pozostaje przy życiu. Instytucje doręczające świadczenia emerytom i rencistom (poczta, banki) w przypadku zgonu osoby uprawnionej zobowiązane są zwracać niewypłacone świadczenia do ZUS z informacją, że świadczeniobiorca nie żyje. W przypadku zgłoszenia wniosku o zasiłek pogrzebowy lub o rentę rodzinną po zmarłym informacja o dacie zgonu jest zapisywana w systemie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS i wykorzystywana przy rozpatrywaniu spraw, w których zmarły był emerytem lub rencistą.

Z wyjaśnień udzielonych przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w przypadku podejrzeń, że rodzina nadal pobiera świadczenia przysługujące osobie zmarłej, np. kiedy świadczeniobiorca nie odbiera korespondencji, nie zgłasza się na wezwanie organu rentowego czy też nie mieszka pod dotychczasowym adresem, organ rentowy przede wszystkim ustala, czy w bazie RU PESEL figuruje informacja o zgonie tej osoby lub prowadzone są postępowania wyjaśniające, a w przypadkach gdy zachodzi taka potrzeba, przeprowadzana jest kontrola dalszego istnienia prawa do świadczenia przewidziana w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (do świadczeniobiorcy jest wysyłane pismo o poświadczenie dalszego istnienia prawa do świadczenia). Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego i podpisanego formularza „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty” stanowi podstawę do wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia na podstawie art. 134 powołanej ustawy.

Dodatkowo przeprowadzane jest cykliczne sprawdzanie wszystkich świadczeniobiorców poprzez p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »