Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.07.2011

Odliczenie VAT z faktur w formacie PDF

Pytanie podatnika: Czy otrzymane przez Wnioskodawcę faktury tytułem nabycia towarów i usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w plikach PDF stanowić będą podstawę odliczenia VAT (przy założeniu spełnienia ogólnych warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2011 r. (data wpływu 16 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur otrzymywanych tytułem nabycia towarów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej w plikach PDF za uprawniające do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur otrzymywanych tytułem nabycia towarów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej w plikach PDF za uprawniające do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „PTU”), który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną PTU w szczególności w zakresie usługowym. W ramach działalności Wnioskodawca nabywa od dostawców krajowych i zagranicznych towary i usługi.

Stosunki handlowe Wnioskodawcy z kontrahentami regulują umowy, zgodnie z którymi m.in. Wnioskodawca dokonuje zapłaty wynagrodzenia za nabywane przez siebie towary i usługi na podstawie wystawionych przez kontrahentów faktur (faktur korygujących).

Faktury VAT i faktury korygujące VAT (dalej: „faktury”) często doręczane są Wnioskodawcy z dużym opóźnieniem, mimo że zostały prawidłowo wysłane drogą pocztową. Niejednokrotnie także w ogóle do Wnioskodawcy nie docierają. Sytuacje takie powodują, że prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych jest utrudnione oraz wymaga zaangażowania dodatkowych środków.

Wnioskodawca zamierza wyrażać zgodę na przesyłanie przez kontrahentów faktur z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług, w formie elektronicznej (przesyłanie faktur w plikach PDF pocztą elektroniczną). Dzięki temu opisane problemy zostałyby praktycznie wyeliminowane. Faktury przesłane drogą elektroniczną do Wnioskodawcy docierałyby wkrótce po ich wysłaniu, a ryzyko utraty danych w trakcie przesyłu elektronicznego byłoby znacznie mniejsze niż ryzyko zagubienia czy zniszczenia faktur nadawanych przesyłką pocztową.

Faktury przesłane Wnioskodawcy w formie elektronicznej byłyby przechowywane w specjalnie do tego przygotowanym i zabezpieczonym systemie elektronicznym Wnioskodawcy (opartym na profesjonalnym oprogramowaniu do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych). Dostęp do tego zasobu byłby ograniczony do kręgu osób uprawnionych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wnioskodawcy.

Przy czym przechowywane byłyby całe wiadomości e-mail od kontrahentów, w których przesłano faktury, a nie jedynie same faktury. Pozwoliłoby to na łatwe ustalenie daty otrzymania faktury przez Wnioskodawcę oraz identyfikację wystawcy (zapisywane w całości wiadomości e mail zawierać będą informacje o adresie nadawcy i czasie otrzymania). Wnioskodawca miałby możliwość - w razie wystosowania przez uprawnione organy takiego żądania - udostępnienia (skopiowania) danych w postaci tekstowej.

Powyższy system archiwizacji faktur byłby w pełni zintegrowany ze stosowanym przez Wnioskodawcę systemem księgowym SAP, co pozwoliłoby na identyfikację każdego zaksięgowanego dokumentu w obu systemach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę faktury tytułem nabycia towarów i usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w plikach PDF stanowić będą podstawę odliczenia PTU (przy założeniu spełnienia ogólnych warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku faktur z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę towarów i usług, przesłanych Wnioskodawcy za jego uprzednią zgodą przez kontrahentów (sprzedawców) w formie elektronicznej (w formacie PDF), Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia wynikającego z tych faktur podatku naliczonego na tych samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych przekazywanych w tradycyjny sposób (przy założeniu spełnienia ogólnych warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego).

Ustawodawca w sposób równy traktuje faktury wystawione w formie papierowej, jak i faktury wystawione w formie elektronicznej. Celem rozporządzenia, jak i dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, którą rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego, była realizacja założenia równego traktowania w systemie VAT faktur papierowych i faktur elektronicznych. Wprost wskazuje na to zarówno treść uzasadnienia projektu rozporządzenia, jak i preambuła do dyrektywy 2010/45, która w punkcie 8 stanowi, że „faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć”.
W opinii Wnioskodawcy, bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego po stronie Wnioskodawcy pozostaje również fa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »