Jak zaksięgować w PKPiR akcyzę od samochodów zakupionych za granicą

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na kupnie-sprzedaży samochodów używanych. Samochody Zainteresowany chce kupować w kraju, w państwach należących do Unii Europejskiej, jak też w państwach nienależących do Unii. Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2011 r. (data wpływu 22 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - jest:

- prawidłowe - w zakresie księgowania należnej akcyzy od samochodów zakupionych w państwach nienależących do Unii Europejskiej,
- nieprawidłowe - w zakresie księgowania należnej akcyzy od samochodów zakupionych w państwach należących do Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należnej akcyzy od samochodów zakupionych za granicą.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 kwietnia 2011 r. nr ILPB1/415-221/11-2/AGr wezwano do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 kwietnia 2011 r., natomiast w dniu 15 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na kupnie-sprzedaży samochodów używanych. Samochody Zainteresowany chce kupować w kraju, w państwach należących do Unii Europejskiej, jak też w państwach nienależących do Unii. Samochody Wnioskodawca chce kupować zarówno od osób prywatnych, jak też od firm.

Podatek dochodowy Wnioskodawca chce rozliczać prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Przy czym za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi - na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie cytowanego rozporządzenia - księgę uważa się za rzetelną, jeśli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Zgodnie z § 17.1. zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów pkt 10 - Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Zgodnie z § 3 pkt 2) cena zakupu oznacza - cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Samochody osobowe zakupione i przywiezione do Polski, przed ich pierwszą rejestracją - podlegają akcyzie.

W związku z tym, że ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie ma definicji pojęcia „import” - Wnioskodawca ma wątpliwości w przedmiocie księgowania należnej akcyzy w kolumnie 10 księgi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, akcyza należna od samochodów zakupionych z państw trzecich - stanowi element ceny zakupu. Natomiast akcyza należna od samochodów zakupionych w krajach należących do Unii - nie może być uwzględniona w cenie zakupu.

Art. 87 pkt 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowana umowy międzynarodowa oraz rozporządzenia.

Ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będących źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma zdefiniowanego pojęcia „import”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów cenę zakupu powiększa się o należną akcyzę z tytułu importu.

Żeby zdefiniować słowo import należy skorzystać z innego aktu stanowiącego źródło prawa. Skoro import dotyczy akcyzy należy posiłkować się definicją zawartą w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. ze zm.).

To właśnie ta ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych - art. 1.1 ustawy).

Art. 2.1.7)a) ustawy o podatku akcyzowym definiuje „import” jako przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Art. 2.1. 5) tejże ustawy określa terytorium państwa trzeciego jako terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej.

Samochody osobowe sprowadzone z krajów trzecich podlegają odprawie celnej (obowiązek zgłoszenia celnego). W tym momencie obliczane są należności celno-podatkowe od wartości celnej (fakturowana cena zakupu lub wartość ustalona przez celników na podstawie cen kata...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »