Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.07.2011

Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych

Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

Szanowna Pani Minister!

W dniu 16 lutego br. do mojego biura wpłynęło pismo od organizacji Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie informujące o głębokim zaniepokojeniu oraz niezrozumieniu sytuacji, jaka wytworzyła się wokół kwestii refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. W styczniu środowisko rzemieślnicze otrzymało pismo od wojewódzkiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, że w związku z decyzją Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej niemożliwe jest zawieranie umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników pomiędzy pracodawcami a wojewódzkim komendantem OHP. Z wyjaśnień komendanta OHP wynika, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, zgodnie z przepisem art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma charakter wyłącznie fakultatywny, więc w żaden sposób nie można go traktować obligatoryjnie.

Co prawda art. 12 pkt 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. w swoim sformułowaniu nie określa zdecydowanie o zwrocie poniesionych kosztów, lecz, idąc dalej, pkt 8 tego samego paragrafu daje możliwość właściwemu ministrowi uregulowanie szczegółowych warunków i trybu refundacji w drodze rozporządzenia. Na tej podstawie minister pracy i polityki społecznej wydał rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, które zostało zmienione aktem z dnia 19 grudnia 2008 r., którego § 11 brzmi ˝pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.˝. Jasno więc wynika, że tym przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu, przysługuje refundacja kosztów.

Kolejną rzeczą, która budzi wiele kontrowersji, jest sprawa wniosków składanych przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wnioski, o których mowa, zostały złożone przez pracodawców zrzeszonych w cechu najpóźniej do 31 sierpnia 2010 r. Tymczasem z informacji, jakie przekazał komendant wojewódzki, wynika, że decyzja Departamentu Rynku Pracy ograniczająca dopływ środków finansowych na potrzeby refundacji zastała przekazana za pośrednictwem komendanta głównego OHP pismem z dnia 30 września 2010 r. W związku z tym, mając na względzie podstawową zasadę, że prawo nie działa wstecz, moc tej decyzji może dotyczyć jedynie okresu po jej opublikowaniu.

Powyższe działania ministerstwa stwarzają w kręgu pracodawców poczucie niepewności i niestabilności. Tego typu praktyki w znaczący sposób uniemożliwiają planowanie zatrudnienia młodocianych pracowników.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, jak doszło do zaistniałej sytuacji. Jakie będą podjęte działania zapobiegające powstawaniu tak destabilizujących warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, których bezpośrednio ten problem dotknął?

Z poważaniem

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska

Warszawa, dnia 21 lutego 2011 r.

Odpowiedź: Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, przekazaną wystąpieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 11 marca 2011 r., znak: SPS-023-20986/11, uprzejmie informuję.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kształcenia zawodowego młodocianych na dwa sposoby:

1. Po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), jest to możliwość refundacji wynagrodzeń pracodawcom i składek na ubezpieczenie społeczne dla młodocianych pracowników, którzy mają umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w
dwóch formach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesięcy); zgodnie z przepisami wynagrodzenie młodocianych może być refundowane w kolejnych latach nauki zawodu odpowiednio w wysokości 4%, 5% i 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i są to obecnie kwoty rzędu 137 zł, 171 zł i 206 zł.; przy formie przyuczenia do pracy refunduje się 4% przeciętnego wynagrodzenia (137 zł); dystrybucją tych środków zajmują się Ochotnicze Hufce Pracy.

2. Po drugie, od 2009 r. na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promocji zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wypłacana jest pracod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »