Prawo wyboru komornika a egzekucja z nieruchomości

Interpelacja nr 20945 do ministra sprawiedliwości w sprawie pozbawienia wierzyciela uprawnień do wyboru innego komornika niż właściwy miejscowo w sprawach dotyczących egzekucji z nieruchomości

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 882, ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wprowadzenie wyżej przytoczonej zmiany umożliwiającej dokonanie wyboru innego komornika niż właściwy miejscowo ze względu na przydzielony mu rewir komorniczy w dużej mierze polepszyło sytuację wierzyciela, który zmuszony był do tej pory powierzyć egzekwowanie swoich należności jedynie ściśle określonemu komornikowi, co w wielu sytuacjach mogło doprowadzić do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania, gdyż nawet tryb skargowy przewidziany w odpowiednich zapisach Kodeksu postępowania cywilnego nie pozwalał na szybsze zakończenie postępowania egzekucyjnego i zaspokojenie roszczeń wierzyciela, chociażby z uwagi na ilość spraw prowadzonych przez konkretny organ. Tak więc przytoczona wyżej zmiana pozwoliła na przyspieszenie postępowań egzekucyjnych, a także w pewnym sensie stała się czynnikiem wpływającym na sprawniejsze działania komorników. Możliwość usprawnienia postępowania we wskazany wyżej sposób została jednak ograniczona do postępowań, których przedmiotem nie jest nieruchomość. Jednakże w wielu przypadku to właśnie nieruchomość stanowi całość masy majątkowej dłużnika. Prowadzi to do niczym nieuzasadnionego podziału wierzycieli na tych, którzy mogą wyegzekwowanie należnych im świadczeń powierzyć wybranemu ze względu na sprawne działanie komornikowi, oraz na tych, którzy tej możliwości zostali przez ustawodawcę pozbawieni z tego tylko powodu, że kierują swoje roszczenie do składnika mienia dłużnika, jakim jest nieruchomość. Wskazane w ustawie mechanizmy kontrole komorników, takie jak np.: podstawy odmowy przyjęcia wniosku od wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 ww. ustawy, czy też skargi na czynności przewidziane w prawie cywilnym procesowym lub inne środki ochrony prawnej zabezpieczałyby zarówno interesy stron, jak i samego organu egzekucyjnego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy właściwe i zasadne jest dalsze utrzymywanie możliwości wyboru organu egzekucyjnego w zależności jedynie od przedmiotu postępowania, który de facto w wielu przypadkach czyni wprowadzoną i jak najbardziej sprawdzającą się w praktyce zmianę o możliwości wyboru komornika przez wierzyciela za niemającą żadnego wpływu na szybkość i sprawność postępowania egzekucyjnego, skoro i tak strona egzekwująca jest zobligowana do złożenia wniosku do komornika, w którego rewirze znajduje się należąca do dłużnika nieruchomość?

Z należnym szacunkiem

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk

Turek, dnia 21 lutego 2011 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 20945 w sprawie pozbawienia wierzyciela uprawnień do wyboru innego komornika niż właściwy miejscowo w sprawach dotyczących egzekucji z nieruchomości

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie pozbawienia wierzyciela uprawnień do wyboru innego komornika niż właściwy miejscowo w sprawach dotyczących egzekucji z nieruchomości, nadesłaną wraz z pismem z dnia 3 marca 2011 r. nr SPS-023 -20945/11, uprzejmie przedstawiam następującą informację.

Interpelacja pani poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk zawiera krytyczną ocenę obecnie obowiązujących regulacji prawnych pozbawiających wierzycieli kierujących egzekucj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »