Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.06.2011

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu użytkowego

Pytanie podatnika: Spółka jawna w dniu 30 marca 2010 r. nabyła m.in. prawo własności dwóch lokali znajdujących się w budynku użytkowym. Budynek handlowo-magazynowy wybudowany był około roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. W latach 1995-1998 został odremontowany i zmienił funkcję z gospodarczej na handlowo-magazynową. W latach 2005-2006 budynek został przebudowany. Po modernizacji zostały wyodrębnione lokale, które były celem odsprzedaży. Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną na zakupione lokale, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 25 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanych we wniosku składników majątku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanych we wniosku składników majątku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność gospodarczą prowadzi jako wspólnik Spółki jawnej. W dniu 30 marca 2010 r., na podstawie faktury VAT wspólnicy spółki dokonali zakupu prawa własności do nieruchomości, składającej się z lokali nr 2 i nr 5, położonych na działce o powierzchni 0,2541 ha oraz udziału w częściach wspólnych budynku usługowego znajdującego się na tej działce. Zakup ten został potwierdzony spisanym aktem notarialnym. Dla nieruchomości założono księgę wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy. Spółka zgromadziła dokumenty, z których wynika, że budynek handlowo-magazynowy wybudowany był około roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. Budynek wykonany został jako obiekt nie podpiwniczony, parterowy w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek w latach 1995-1998 został odremontowany i zmienił funkcję z gospodarczej na handlowo-magazynową, wraz z zapleczem hurtowni o powierzchni zabudowy 1329,96 m2. W budynku zgodnie z programem użytkowym znajdują się: część ekspozycyjna, zaplecze sanitarne, magazyny, biura na poddaszu.

W latach 2005-2006 budynek został przebudowany, zaadaptowano część znajdującą się w stanie surowym otwartym. Prace prowadzone były na podstawie pozwoleń na budowę z dnia 19 stycznia 2005 r. i 2006 r. W wyniku przebudowy powierzchnia zabudowy nie uległa zmianie, uległa natomiast zmianie powierzchnia użytkowa budynku, przez rozbudowę budynku do góry. Po modernizacji zostały wyodrębnione lokale, które były celem odsprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną na zakupione lokale, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?

Zdaniem Wnioskodawcy, z posiadanej dokumentacji, tj. operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę w 2003 r. i operatu wykonanego w 2010 r. wynika, że budynek został wybudowany około 1910 r. i w tym też roku został pierwszy raz oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych). W latach 1995-1998 został odremontowany i zmienił funkcję z gospodarczej na handlowo-magazynową. Możliwość ustalenia przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej przewiduje art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do jego treści, z zastrzeżeniem art. 22l, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków niemieszkalnych nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania, do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat - art. 22j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, spółka może w tym wypadku zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%, jako stawka liniowa dla używanego środka trwałego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2. maszyny...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »