MG: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - definicje

Interpelacja nr 21098 do ministra gospodarki w sprawie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom

Podzielam pańską opinię dotyczącą znaczenia przedsiębiorczości jako głównego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Zgadzam się również z tym, że działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, rozumianej jako długookresowa zdolność do sprostania konkurencji zewnętrznej na rynku krajowym, unijnym i krajów trzecich. Natomiast niezrozumiałe jest dla mnie wykluczanie krajowych przedsiębiorstw zatrudniających 250 osób i więcej ze wsparcia oferowanego dla MŚP. W dużej mierze do dużych przedsiębiorstw zaliczane są przedsiębiorstwa, które spełniają jedynie kryterium zatrudnienia 250 osób i więcej przy jednoczesnym rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro oraz całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązującej definicji są częstokroć pozostawione same sobie, a to głównie one partycypują w polskim eksporcie towarów i usług. Pozostawienie obecnej definicji MŚP nie sprzyja modernizacji dużych przedsiębiorstw, w których pracochłonność jest na wysokim poziomie.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość rozszerzenia definicji MŚP w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej tak, aby obejmowała większość przedsiębiorstw?

2. Czy istnieje możliwość zmiany źródła definicji MŚP, do których odwołują się rozporządzenia ministra gospodarki na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 24 lutego 2011 r.

Odpowiedź: Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na interpelację, nr SPS-023-21098/11, pana Krzysztofa Borkowskiego, posła na Sejm RP, w sprawie wsparcia oferowanego dla MSP, przedstawiam stanowisko ministra gospodarki w przedmiotowej sprawie.

Definicja MSP weszła w życie 1 stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004) i ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia 800/2008 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

1) średnie przedsiębiorstwo:

— zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
— jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2) małe przedsiębiorstwo:

— zatrudnia mniej n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »