Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.06.2011

Opodatkowanie przychodów z licencji na program komputerowy

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania, będą przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też przychody te będą przychodami określonymi w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem dochodowym według skali podatkowej? Czy od tak uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca będzie zobowiązany, lub będzie miał prawo sam ustalać wysokość zaliczki na podatek dochodowy, czy też do obliczania zaliczki zobowiązani będą nabywcy licencji do używania oprogramowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 13 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

• kwalifikacji przychodów z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania - jest prawidłowe,
• ustalania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania oraz ustalania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nie prowadzi i nigdy w przeszłości nie prowadził działalności gospodarczej, w tym również w zakresie tworzenia oprogramowania i jego sprzedaży lub sprzedaży licencji do jego używania. Obecnie poza godzinami pracy zawodowej i poza obowiązkami zawodowymi, zamierza stworzyć oprogramowanie, mogące być przydatnym dla niektórych podmiotów gospodarczych oraz innych osób. Oprogramowanie to będzie wyłącznie Jego autorstwa. Po stworzeniu oprogramowania, Wnioskodawca zamierza udzielać osobom zainteresowanym, odpłatnie, licencji na jego używanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania, będą przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia takiej działalności gospodarczej, poprzez na przykład uzyskanie właściwego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy też przychody te będą przychodami określonymi w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem dochodowym według skali podatkowej?
2. Czy od tak uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca będzie zobowiązany, lub będzie miał prawo sam ustalać wysokość zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzać ją we własnym imieniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, czy też do obliczania zaliczki zobowiązani będą nabywcy licencji do używania oprogramowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udzielenie licencji na używanie oprogramowania Jego autorstwa nie będzie przychodem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym, nie będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast art. 5a pkt 6 ww. ustawy określa definicję działalności gospodarczej stwierdzając, że jest to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2, 4 - 9.

Aby przychody mogły być przychodami z działalności gospodarczej, nie powinny być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 - 9 tej ustawy. Przesłanka ta jest rozstrzygająca, spośród wszystkich przesłanek wymienionych w art. 5a pkt 6 ustawy i ona określa, które przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, a które przychodami z innych źródeł przychodów. Dlatego też należy uznać, iż jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 - 9, tej ustawy to przychodu tego nie można uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyłączenie powyższe obejmuje więc m. in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cytowanej powyżej ustawy - zgodnie z którym źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c.

Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z przepisu art. 18 ww. ustawy jednoznacznie wynika, iż przychody z praw autorskich (udzielania licencji na używanie oprogramowania komputerowego) stanowią przychody z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »