Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.06.2011

Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej

Pytanie podatnika: Spółka zawiera część umów z klientami poza siedzibą Spółki - przez swoich przedstawicieli, bądź w znajdujących się w innych miastach oddziałach. Zdarzają się sytuacje, że przy zawieraniu takich umów pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usługi lub dostawy towarów. Wówczas przedstawiciele Spółki pobierają od klientów zaliczki w formie gotówkowej bezpośrednio przy zawarciu umowy poza siedzibą Spółki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiają klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmówił przyjęcia faktury VAT, postępowanie Spółki polegające na doręczeniu pocztą osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w związku z pobraną przez przedstawiciela poza siedzibą Spółki zaliczką, jest prawidłowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu do tut. organu), uzupełnionym w dniach 24 lutego i 9 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ewidencjonowania pobieranych przez przedstawicieli Spółki zaliczek na kasie fiskalnej w siedzibie Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ewidencjonowania pobieranych przez przedstawicieli Spółki zaliczek na kasie fiskalnej w siedzibie Spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz PCV. Część umów z klientami (w tym z konsumentami) zawieranych jest poza siedzibą Spółki - przez jej przedstawicieli, bądź w znajdujących się w innych miastach oddziałach. Zdarza się, że przy zawieraniu takich umów pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usługi lub dostawy towarów. W takim przypadku przedstawiciele Spółki pobierają od klientów zaliczki w formie gotówkowej, bezpośrednio przy zawarciu umowy poza siedzibą Spółki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiają klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Następnie przedstawiciele Spółki przekazują informację o pobranej zaliczce do jej siedziby, gdzie ma miejsce „fiskalizacja” - drukowanie paragonu fiskalnego. Wszystkie transakcje są potwierdzane wystawieniem faktury VAT, a paragon fiskalny dołączany każdorazowo do „kopii faktury”, która następnie wysyłana jest pocztą, bądź dostarczania wraz z dostawą towaru lub w dniu wykonania usługi. W przypadku gdyby klient kategorycznie odmówił przyjęcia faktury, paragon zostałby wysłany pocztą w dniu jego wystawienia, przy czym do chwili obecnej sytuacja taka nie miała miejsca.

W dniu 24 lutego 2011 r. uzupełniono wniosek wskazując, że przyjmujący zaliczki przedstawiciele handlowi Spółki są związani ze Spółką na podstawie różnych stosunków prawnych, t.j. zarówno na podstawie umów o pracę, jak i w ramach umów współpracy w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wpłaty zaliczek przyjmowane są przez przedstawicieli w imieniu i na rzecz Spółki i są oni z tego tytułu zobowiązani do ewidencjonowania obrotu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących. Jednocześnie, w ww. uzupełnieniu zaznaczono, że Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek ewidencjonowania obrotu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej wyżej sytuacji, gdyby klient odmówił przyjęcia faktury VAT, postępowanie Spółki polegające na doręczeniu pocztą osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w związku z pobraną przez przedstawiciela poza siedzibą Spółki zaliczką, jest prawidłowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, postępowanie Spółki jest prawidłowe. Uzasadniając zajęte w sprawie stanowisko, Wnioskodawca powołuje się na treść przepisów art. 111 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, jak również § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wskazując na okoliczność, że Spółka wysyłając paragon fiskalny pocztą zapewnia konsumentowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie, Wnioskodawca uważa, że realizuje wszelkie założenia, o których mowa w art. 111 ust. 9 ustawy. Wnioskodawca zaznacza dodatkowo przy tym, że klient w dniu wpłacenia zaliczki dostaje dokument KP i jest informowany, że otrzyma fakturę/paragon, natomiast w art. 111 ust. 9 ustawy mowa jest o zagwarantowaniu otrzymania dowodu potwierdzającego wykonanie transakcji nabycia towarów i usług - nie zaś otrzymania zaliczki na poczet ich wykonania.

W ocenie Wnioskodawcy, żaden przepis ustawowy, ani wykonawczy nie nakazuje podatnikowi wydania paragonu z chwilą „wypłaty” zaliczki. Ponadto, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów, pod pojęciem paragonu fiskalnego rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży (nie zaś w momencie pobrania zaliczki). Wydruk niefiskalny to z kolei każdy niezawierający transakcji sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »