Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.06.2011

Odliczanie VAT od usług serwisowych samochodów osobowych

Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów galanterii mlecznej. Jest to działalność podlegająca opodatkowaniu VAT. Spółka wykorzystuje w tej działalności samochody osobowe wynajmowane od podmiotów trzecich. Począwszy od 2006 r. oprócz umów najmu zawieranych indywidualnie dla poszczególnych samochodów osobowych, spółka zawarła z wynajmującymi odrębne umowy ramowe dotyczące obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów. Czy spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od opłat serwisowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2011 r. (data wpływu 17.01.2011 r.), uzupełnionym w dniu 14.03.2011 r. (data wpływu 17.03.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 02.03.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat serwisowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat serwisowych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 17.03.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 02.03.2011 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów galanterii mlecznej. Jest to działalność podlegająca opodatkowaniu VAT. Spółka wykorzystuje w tej działalności samochody osobowe wynajmowane od podmiotów trzecich.

Spółka zawarła szereg umów najmu z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi wynajmu samochodów:

D. Sp. z o.o. (zwany dalej „Wynajmującym I”) oraz C. S.A. (zwany dalej „Wynajmującym II”). Począwszy od 2006 r. oprócz umów najmu zawieranych indywidualnie dla poszczególnych samochodów osobowych, Spółka zawarła z Wynajmującymi I i II odrębne umowy ramowe dotyczące obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów.

Zgodnie z „Umową Serwisową” zawartą z Wynajmującym I, stanowiącą oddzielną umowę ramową odnośnie usług serwisowych, Wynajmujący zobowiązał się do świadczenia następujących usług na rzecz Spółki:

a. Organizacja czynności serwisowych. Przez organizację czynności serwisowych rozumie się pracę Centrum Obsługi Klienta obejmującą rejestrację wszystkich czynności zgłoszonych przez Spółkę związanych z akceptacją terminów i zakresu przeglądów, napraw technicznych, wymiany ogumienia, organizacją holowania uszkodzonych bądź niesprawnych samochodów (z zastrzeżeniem szkód komunikacyjnych, w których przypadku zastosowanie znajdują postanowienia umów ubezpieczeniowych);
b. Serwis, naprawy, przeglądy i remonty gwarancyjne samochodu wynikające z postanowień zawartych w gwarancji producenta i/lub sprzedawcy, wraz z czynnościami dochodzenia od producenta lub sprzedawcy roszczeń przysługujących Spółce z tytułu gwarancji lub rękojmi;
c. Serwis, naprawy, badania techniczne, przeglądy i remonty pogwarancyjne samochodu wynikające z normalnego zużycia i powstałe podczas eksploatacji zgodnej z postanowieniami instrukcji wydanych przez producenta i/lub sprzedawcę samochodu oraz zgodnej z umowami regulującymi zasady używania samochodu przez Spółkę;
d. Wymiana zużytego podczas eksploatacji zgodnej z postanowieniami instrukcji wydanych przez producenta i/lub sprzedawcę pojazdu oraz zgodnej z umowami regulującymi zasady używania samochodu przez Spółkę, ogumienia;
e. Serwis ogumienia i sezonowa wymiana ogumienia z letniego na zimowe i odwrotnie wraz z kosztami przechowania;
f. 24 godzinny (pomoc drogowa) obejmująca dojazd do uszkodzonego, bądź niesprawnego samochodu, naprawę na miejscu lub holowanie do najbliższej stacji serwisowej, na zasadach określonych w Warunkach programu;
g. Organizacja i koszty napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych powstałych na skutek zdarzeń wskazanych w umowie;
h. Zapewnienie pojazdu zastępczego;
i. Części zamienne i materiały eksploatacyjne;
j. Rejestracja samochodu/ów;
k. Ubezpieczenia samochodu w zakresie AC, OC, NNW na zasadach określonych w umowie;
l. Organizacja szkoleń z zakresu użytkowania samochodów dla pracowników Spółki będących użytkownikami samochodów oraz dla osoby zarządzającej flotą.

Umowa Generalna o Obsługę Serwisową Pojazdów w Wariancie Kosztów Zryczałtowanych z 16 września 2006 r., zawarta przez Spółkę z Wynajmującym II stanowi, że w ramach usług serwisowych Wynajmujący II świadczy na rzecz Spółki usługi:

a. assistance z samochodem zastępczym;
b. obsługę techniczną samochodu;
c. serwis ogumienia.

W zamian, od każdego samochodu objętego Usługami serwisowymi, Wynajmującemu I i II należy się zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w postaci opłaty serwisowej. Opłata ta jest naliczana, wykazywana na fakturze VAT i pobierana odrębnie w stosunku do czynszu za najem samochodów. Wynajmujący I i II naliczają podatek VAT należny od tej opłaty, który powiększa kwotę „do zapłaty” na fakturach VAT otrzymywanych przez Spółkę.

Samochody osobowe wynajmowane przez Spółkę od Wynajmującego l i II są wykorzystywane do działalności opodatkowanej Spółki.

Samochody te stanowią samochody osobowe w rozumieniu art. 86 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od opłat serwisowych ponoszonych za usługi opisane powyżej?

Zdaniem Spółki do odliczenia podatku naliczonego od opłaty serwisowej samochodów osobowych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 7 Ustawy o VAT. Spółka uważa, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od opłaty serwisowej na ogólnych zasadach wyrażonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, czyli w pełnej wysokości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »