Korekta faktury wewnętrznej a prawo do obniżenia VAT

Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, spółka będzie uprawniona do obniżenia na ich podstawie kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu 4 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące do faktur wewnętrznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące do faktur wewnętrznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Spółka) jest podmiotem działającym w branży kosmetycznej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji kosmetyków. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje szeregu czynności, które zgodnie z ustawą o VAT rodzą obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych. W związku z zaistnieniem określonych w przepisach okoliczności Spółka wystawia faktury wewnętrzne w których wykazuje należny podatek VAT. Na podstawie wystawionych faktur wewnętrznych kwota podatku VAT należnego jest uwzględniana w odpowiednich deklaracjach VAT-7 składanych przez Spółkę.

W wyniku przeprowadzonej przez Spółkę analizy przepisów ustawy o VAT oraz dokumentów będących podstawą rozliczeń w zakresie podatku VAT Spółka stwierdziła, że w przypadku niektórych czynności udokumentowanych fakturami wewnętrznymi konieczna jest korekta rozliczeń podatku VAT.

W związku z powyższym, Spółka zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące, do wcześniej wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących przedmiotowe czynności, które odpowiednio zmniejszą podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia na ich podstawie kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące?

Zdaniem Spółki, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku VAT należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Korekta faktury wewnętrznej

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnicy są zobowiązani do dokumentowania dokonywanych czynności opodatkowanych poprzez wystawienie faktury VAT. W przypadku dokonywania czynności wymienionych w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktury wewnętrznej.

Według § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie), fakturę korygującą wystawia się, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Stosownie zaś do brzmienia § 23 Rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przywołane przepisy ustawy o VAT oraz Rozporządzenia wyraźnie przewidują możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku niewłaściwego wykazania podatku należnego zarówno w przypadku „zwykłych” faktur VAT jak i faktur wewnętrznych.

Termin uwzględnienia korekty podatku należnego

Zdaniem Spółki brak jest jednoznacznych przepisów, które bezpośrednio określałyby, w którym okresie rozliczeniowym Spółka powinna uwzględnić korektę faktur wewnętrznych. W ocenie Spółki, powyższą kwestię należy rozstrzygnąć w oparciu o art. 29 ust. 4c w zw. z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, ponieważ przepisy te regulują sytuację, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Według art. 29 ust. 4c ustawy o VAT, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej przepisy stwierdzić należy, iż podstawa opodatkowania pomniejszana jest po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Zatem, korekta faktury uwzględniana jest w rozliczeniu podatkowym za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą pod warunkiem, iż podatnik otrzyma potwierdzenie przed upływem terminu na złożenie deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

W przypadku jednak korekty faktury wewnętrznej, wystawca faktury jest jednocześnie jej odbiorcą i nie jest w tym przypadku konieczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury. Jeżeliby nawet uznać, iż potwierdzenie otrzymania wewnętrznej faktury korygującej jest konieczne, to wtedy moment wystawienia wewnętr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »