Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2011

VAT od ściągania długów wciąż budzi wątpliwości przedsiębiorców

Interpelacja nr 20853 do ministra finansów w sprawie opodatkowania bezwarunkowej cesji wierzytelności

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana ze sprawą, którą przedstawili mi przedsiębiorcy zajmujący się obrotem wierzytelnościami. W obrocie gospodarczym szereg podmiotów prowadzi działalność w zakresie zakupu wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży za cenę płaconą ze środków własnych i ich windykacji we własnym imieniu i na własny rachunek lub dalszej sprzedaży tak nabytych wierzytelności. Sprzedaż ma formę cesji bezwarunkowej, a zatem wskazane podmioty przejmują ryzyko ściągalności wierzytelności. Po dokonaniu sprzedaży pomiędzy stronami nie utrzymuje się żaden stosunek obligacyjny. Kupujący nie jest zobowiązany, poza zapłatą ceny, do żadnych świadczeń na rzecz sprzedawcy. Najczęściej kupowane wierzytelności są wymagalne i przeterminowane. Zakup nie opiera się na umowie stałej, ciągłej.

Pojawiające się problemy interpretacyjne dotyczą opodatkowania tak dokonanych cesji z punku widzenia nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie PKWiU 64.99.19.0.

Można przyjąć, że prowadzona działalność ma charakter świadczenia usług zwolnionych od tego podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na potwierdzenie powyższego wskazuje, że rzeczone podmioty (nabywcy wierzytelności) uzyskują od urzędu statystycznego interpretacje, w myśl których przedmiotowa działalność mieści się w grupowaniu „PKWiU 64.99.19.0 Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Ponadto o świadczeniu usług świadczy także fakt przejęcia przez nabywcę ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz okoliczność zwolnienia zbywcy wierzytelności od ciężaru egzekwowania wierzytelności.

Usługi świadczone przez rzeczone podmioty - nabywców nie stanowią umowy faktoringu ani usługi ściągania długów. Wskazane pojęcia nie posiadają definicji legalnej, jednakże w obrocie przyjęto powszechnie akceptowane definicje. Dla faktoringu miarodajna jest definicja zawarta w konwencji UNIDROIT o międzynarodowym faktoringu z 28 maja 1988 r., gdzie uznano, że przez umowę faktoringu rozumie się stałą umowę, w ramach której faktorant może lub jest zobowiązany przelać na faktora wierzytelności z umów sprzedaży zawartych pomiędzy faktorantem a jego klientami (dłużnikami), natomiast do obowiązków faktora należy wykonywanie takich funkcji, jak: finansowane faktoranta, księgowanie wierzytelności, inkasowanie wierzytelności, ochrona przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Wskazane podmioty - nabywcy wierzytelności nie świadczą zbywcom usług w ramach stałych umów, a do ich obowiązków należy tylko zapłata ceny, stąd nie można zakwalifikować ich działalności jako faktoringu. W odniesieniu do usługi windykacji długów w obrocie powszechnie łączy się wskazaną usługę z umową cesji warunkowej. Rzeczone podmioty natomiast świadczą usługi na podstawie umowy cesji bezwarunkowej, co przesądza o fakcie, że usługi nie mają charakteru usług windykacji długów. Pragnę także zwrócić uwagę na okoliczność zastosowania przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) funktora koniunkcj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »