Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.04.2011

Obrót bonami nie podlega VAT

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wdrożył nowy projekt dotyczący emisji bonów sprzedawanych innym firmom - Zleceniodawcom po cenie 1 bon = 1 zł. Wnioskodawca pobiera też opłatę tzw. prowizyjną związaną ze sprzedażą bonów. Bony zapisywane są na Internetowe konta, do których dostęp (login i hasło) otrzymują wskazane przez Zamawiającego osoby. Bony upoważniają do płacenia nimi za wszystkie towary i usługi, za które można płacić przelewem. Głównie dotyczy to: zakupów w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiązań za rachunki telefoniczne, prąd lub gaz etc. W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonywać rozliczenia obrotu bonami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2010 r. (data wpływu 13.12.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23.03.2011 r. (data wpływu 28.03.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 09.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania obrotu bonami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania obrotu bonami. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23.03.2011 r. (data wpływu 28.03.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 09.03.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S... (zwany dalej „Wnioskodawcą”) prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wdrożył nowy projekt („Program”) dotyczący emisji bonów sprzedawanych innym firmom - „Zleceniodawcom” po cenie 1 bon=1zł. Wnioskodawca pobiera też opłatę tzw. prowizyjną związaną ze sprzedażą bonów. bony zapisywane są na Internetowe konta P..., do których dostęp (login i hasło) otrzymują wskazane przez Zamawiającego osoby. Bony posiadają termin ważności, po którym korzystanie z nich nie jest możliwe. Login jest unikalny i jest ustalany z Zamawiającym; odpowiada konkretnej osobie, której dane posiada Zamawiający.

Zamawiający przekazuje bony np. pracownikom lub kontrahentom („Uczestnik”) na ustalonych przez siebie zasadach. Dostęp do konta P... umożliwia zapłatę bonami za zakupy w sklepach internetowych oferujących na platformie P... oraz zlecenie przelewu i zapłatę bonami rachunków za telefon, TV CAB, TV SAT, zakupy dokonane w innych sklepach internetowych i portalach aukcyjnych. Zarówno sklepy internetowe jak i firma dokonująca przelewów są to podmioty trzecie, od których Wnioskodawca wykupuje bony, a które płacą Wnioskodawcy wynagrodzenie za usługę, tzw. prowizyjne.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca podaje, że pobiera od Zleceniodawców prowizję z tytułu sprzedaży bonów (faktura VAT na prowizję), a także świadczy na ich rzecz inne usługi zgodnie z odrębnymi umowami (np. usługa zarządzania programem motywacyjnym). Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca wystawia faktury VAT.

Podmiot trzeci na podstawie umowy z Wnioskodawcą zobowiązany jest do zrealizowania płatności np. w sklepie internetowym zgodnie z dyspozycją posiadacza bonów i pobiera za to od posiadacza prowizję w przeliczeniu na bony.

Następnie podmiot trzeci wystawia Wnioskodawcy notę księgową na wartość zrealizowanych bonów (Wnioskodawca wykupuje bony po wartości nominalnej, czyli 1 bon = 1 zł), a Wnioskodawca wystawia podmiotowi trzeciemu fakturę VAT na prowizję.

Bony upoważniają (za pośrednictwem internetowego konta P..., do którego posiadacz bonów ma dostęp i na którym jest zapisywana wartość nabytych od Wnioskodawcy bonów równa sumie z noty) do płacenia nimi za wszystkie towary i usługi, za które można płacić przelewem. Głównie dotyczy to: zakupów w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiązań za rachunki telefoniczne, prąd lub gaz etc. Bony zawsze mają swoją nominalną i rzeczywistą wartość, gdzie 1 bon =1 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonywać rozliczenia obrotu bonami?

Zdaniem wnioskodawcy, podstawowym zagadnieniem z punktu widzenia podatku od towarów i usług jest ustalenie, jaki status podatkowy ma produkt w postaci bonu. W szczególności idzie o kwalifikację tego produktu, jako towaru lub usługi albo jako znaku legitymacyjnego.

Analizując sposób rozliczania podatku od towarów i usług w przedstawionej sprawie na wstępie należy wskazać, iż usługi wykonywane przez Wnioskodawcę związane ze sprzedażą bonów stanowią usługę w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm. zwana dalej „ustawą z dnia 11 marca 2004 r.”) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Za opodatkowaną usługę należy uznać również wynagrodzenie prowizyjne od sklepu internetowego związane z wykupem od sklepu bonów. W opinii Wnioskodawcy uzasadniony jest pogląd, że bon jest znakiem legitymacyjnym. Znakiem legitymacyjnym jest dokument lub inny przedmiot występujący w roli dokumentu, stanowiący dowód przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia cywilnoprawnego i - z reguły - umożliwiający skorzystanie z tego uprawnienia. Pomimo odmienności obiegu bonu od typowego obiegu np. kuponów, sprzedaż bonów należy traktować identycznie jak sprzedaż znaków legitymacyjnych typu bon/kupon. Twierdzenie takie ma swoją podstawę w koncepcji znaków legitymacyjnych, które obejmuje zbiorczą i niejednorodną kategorię pojęciową. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2003 r. (sygn. I CKN 202/01) stwierdził m.in., że „Kategoria pojęcia znaku legitymacyjnego nie jest jednorodna. Znak legitymacyjny rozumiany w sensie ścisłym pozwala dłużnikowi na identyfikację i indywidualizację osoby uprawnionej do uzyskania (odbioru) określonego świadczenia dokonywanego przez dłużnika, stwierdza obowiązek świadczenia przez dłużnika (art. 921.15 § 1 k.c.). Uprawnienie posiadacza znaku legitymacyjnego nie jest w tym znaku inkorporowane, ponieważ źródłem wymienionego uprawnienia pozostaje z reguły jakiś stosunek obligacyjny łączący wierzyciela i dłużnika”. bon jest więc rodzajem znaku legitymacyjnego zapisanego w formie elektronicznej; nie jest on towarem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r., ponieważ stanowi jedynie substytut pieniądza, który uprawnia do otrzymania w oznaczonym terminie określonych towarów lub usług. bon nie jest więc towarem, lecz jedynie uprawnieniem do nabycia towarów/usług. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez Zleceniodawcę na rzecz Wnioskodawc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »