Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.03.2011

Spadkobierca nie ma prawa do zwrotu VAT

Pytanie podatnika: Czy wykazana w ostatniej deklaracji VAT-7, złożonej przed śmiercią przez męża Zainteresowanej, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wchodzi w skład masy spadkowej i przez to daje Zainteresowanej prawo jako spadkobiercy podatnika podatku od towarów i usług, do określenia w decyzji prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z tej deklaracji pomimo, iż nadwyżka ta nie została wykazana do zwrotu na rachunek bankowy ale do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 30 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 przez męża Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 przez męża Wnioskodawczyni. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 30 września 2010 r.), w którym Wnioskodawczyni doprecyzowała opisany stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zmarły mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Był czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do podatku od towarów i usług. Składał miesięczne deklaracje VAT-7. Zmarł nagle dnia 1 maja 2010 roku. W ostatniej deklaracji jaką złożył za marzec 2010 roku wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 5.823,00 zł, którą zadysponował do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Niestety następnej deklaracji VAT-7 już nie złożył. W wyniku jego śmierci Zainteresowana złożyła, jako jego następca prawny, zawiadomienie w Urzędzie Skarbowym o zaprzestaniu działalności VAT-Z. Jednocześnie zwróciła się do Sądu Rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu. Dnia 9 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy po rozpoznaniu sprawy wydał postanowienie, że spadek po zmarłym X nabyli Y jako żona spadkodawcy i Z jako jego syn po połowie.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana wskazała, że:

- nie kontynuuje prowadzonej przez zmarłego męża działalności gospodarczej,
- przewidziane w przepisach prawa podatkowego, majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy oraz prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spadkodawcy przeszły na nią i na niepełnoletniego syna po połowie,
- jest umocowana do samodzielnego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego jako spadkobierca oraz jako opiekun prawny spadkobiercy - niepełnoletniego syna,
- w trybie określonym w art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa, Urząd Skarbowy - jako organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy - nie orzekał w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców, ani nie określił wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykazana w ostatniej deklaracji VAT-7, złożonej przed śmiercią przez męża Zainteresowanej, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym daje Zainteresowanej prawo, jako spadkobiercy podatnika podatku od towarów i usług, do określenia w decyzji prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z tej deklaracji pomimo, iż nadwyżka ta nie została wykazana do zwrotu na rachunek bankowy, ale do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z ostatniej złożonej przed śmiercią deklaracji VAT-7 bez względu na wskazany sposób zwrotu, jest sukcesją podatkową i wchodzi w skład masy spadkowej. Ponieważ mąż-spadkodawca przed śmiercią nabył prawo do zwrotu podatku, w związku z powyższym przysługuje Zainteresowanej, jako spadkobiercy, prawo do wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o określenie w decyzji, prawa do zwrotu na jej rzecz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej Kodeksu - Spadki. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Na gruncie prawa podatkowego, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, reguluje rozdział 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Ustawodawca, w art. 93-93e Ordynacji, przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Kwestię sukcesji podatkowej reguluje przede wszystkim art. 97 § 1 ww. ustawy zgodnie z którym, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W myśl art. 97 § 2 powołanej ustawy jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Przepis § 2 - zgodnie z art. 97 § 3 cyt. ustawy - stosuje się odpowiednio do praw i obowią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »