Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2011

Zakup paliwa do auta z kratką bez odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT, w listopadzie 2010 r. nabył samochód marki Honda CR-V, ładowność 621 kg, dopuszczalna masa całkowita 2130 kg. Samochód posiada homologację ciężarową i zarejestrowany został w Wydziale Komunikacji jako ciężarowy. Ww. samochód nie otrzymał zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunków zakwalifikowania go jako samochodu ciężarowego. Przedmiotowy samochód wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwe będzie pełne odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a także, czy Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2010 r. (data wpływu 22.11.2010 r.), uzupełnionym w dniu 18.01. 2011 r. (data wpływu 20.01.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 04.01.2011 r. (skutecznie doręczone w dniu 11.01.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu - jest prawidłowe;
- prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu oraz paliwa do jego napędu.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18.01.2011 r., złożonym w dniu 18.01.2011 r. (data wpływu 20.01.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 04.01.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1996 r. Jest czynnym płatnikiem VAT. W dniu 25.10.2010 r. podpisał umowę nr ... z salonem samochodowym na zakup nowego auta z kratką trwale umocowaną za tylnymi siedzeniami. Samochód posiada homologację ciężarową. Jego ładowność to 621 kg. Auto będzie zarejestrowane w Wydziale Komunikacji jako ciężarowe i będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej jako środek trwały.

W dniu 15.11.2010 r. Wnioskodawca otrzymał fakturę VAT nr ... na kwotę brutto 123.400 i dokumenty do rejestracji. Odbiór auta nastąpi w listopadzie 2010 r. Marka samochodu - Honda CR-V 2.0 i VTEC, rok produkcji 2010.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17.01.2011 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego marki Honda CR-V wg wyciągu ze świadectwa homologacji wynosi 2130 kg.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwe będzie pełne odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a także, czy Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu pełne odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupu opisanego samochodu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17.01.2011 r. Wnioskodawca dodaje, iż w myśl ustawy o podatku VAT obowiązującej do końca 2010 r. samochód ciężarowy używany w działalności gospodarczej nie spełnia definicji samochodu ciężarowego i nie otrzymał zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunków do zakwalifikowania go jako samochodu ciężarowego. Jednakże z wyroku wydanym przez ETS w sprawie C-414/07 wynika, że podatnicy mają prawo do odliczenia całego podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do samochodu ciężarowego, a taki właśnie jest wg świadectwa homologacji i dowodu rejestracyjnego samochód Wnioskodawcy marki HONDA CR-V. W związku z tym Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących zakupu paliwa do tego samochodu do końca 2010 r. Po zmianie ustawy od 1.01.2011 r. ograniczenie co do odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących zakupu paliwa też by go nieobowiązywało, ponieważ odliczył pełny VAT przy zakupie tego samochodu (oczywiście pod warunkiem, że prawidłowo zastosował pełne odliczenie tego podatku przy zakupie samochodu ciężarowego marki Honda CR-V).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za:

- prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu,
- nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu.

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku czy też niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Jednocześnie, stosownie do zapisów art. 86 ust. 4 cyt. ustawy, przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy:

1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »