Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.01.2006

Interpretacja ŁUS-III-2-443/33/05/AMM z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy

Pytanie podatnika: Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z ww. wniosku wynika, iż Spółka, oprócz usług marketingowych świadczonych na rzecz firm, cyt.: "od niedawna" (tj. od listopada 2003 r.) wykonuje również sprzedaż wysyłkową na terenie kraju. Odbiorcami towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej są firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym odbywa się tylko przesyłkami kurierskimi. Forma zapłaty wynika z zamówienia złożonego przez klienta. W większości przypadków jest to zapłata "za pobraniem" - czyli zapłata uiszczana przez klienta pracownikowi firmy kurierskiej w momencie odbioru towaru od kuriera. Następnie firma kurierska przekazuje pobrane kwoty bezpośrednio przelewem na konto Spółki albo następuje rozliczenie przez kompensatę wzajemnych należności (tj. kwoty pobrane przez firmę kurierską od klientów - należne Spółce - są kompensowane ze zobowiązaniami Spółki wobec firmy kurierskiej za wykonane usługi kurierskie), na którą to okoliczność strony podpisują dokument - kompensata.

Do każdej wysyłki towarów Spółka wystawia fakturę VAT zawierającą oprócz kwot m.in. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres odbiorcy towaru, a także formę zapłaty. Faktury wysyłane są do klienta w paczce razem z towarem. Klient odbierając towar i przekazując pieniądze odbiera jednocześnie fakturę. Kopia takiej faktury jest dla Spółki potwierdzeniem zapłaty "za pobraniem", a w rozrachunkach z firmą kurierską potwierdzeniem takim są wyciągi bankowe albo ww. dokumenty kompensaty. Z wyciągu bankowego wynika zbiorcza kwota przelewu pochodząca z większej ilości wysyłek. Do każdego wyciągu Spółka otrzymuje w odrębnym dokumencie zestawienie numerów paczek wysyłkowych, według których Spółka w systemie komputerowym identyfikuje dane odbiorcy (nazwę i adres). Dokumenty kompensata również zawierają zestawienie numerów paczek, według których Spółka identyfikuje dane nabywcy.

Spółka prowadzi ewidencję wpłat od firmy kurierskiej zawierającą numery faktur, numery paczek, kwoty zapłat, daty wpływu zapłat na konto Spółki, rodzaj dowodu zapłaty (wyciąg/kompensata), daty kompensat, dane odbiorców (imię i nazwisko/nazwę i adres).

Oprócz zapłat "za pobraniem" co miesiąc zdarza się kilka zapłat kartą bankową. Łączna wartość sprzedaży wysyłkowej, za którą zapłaty dokonywane są kartą bankową nie przekracza w ciągu roku 40 000 złotych.

W 2003 r. obrót Spółki z tytułu sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył 40 000 złotych. Łączna wartość sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2004 r. przekroczyła u Podatnika kwotę 40 000 złotych. Mimo to Spółka przed 01.01.2005 r. nie rozpoczęła ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej. Spółka uważa, iż nie musi ewidencjonować obrotów i kwot podatku należnego ze sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej, ponieważ dostawa towarów w systemie wysyłkowym odbywa się przesyłkami kurierskimi, a zapłata następuje na rachunek bankowy Spółki. Ponadto Spółka prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłat od firmy kurierskiej (kompensat i przelewów), uwzględniającą dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której dokonano wysyłki towarów i z dowodów tych wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zapłaty za sprzedaż wysyłkową gotówką do kasy nie występują, a zapłaty kartami bankowymi nie przekraczają w ciągu roku kwoty 40 000 złotych, również w 2004 r. Z tego powodu Spółka uważa, że nie ma jeszcze obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza co, następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 cyt. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Zwolnienia te podlegają regulacji przepisów rozporządzenia Minist...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »