Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.03.2011

Firmy mogą wysyłać e-mailem faktury w pliku pdf

Pytanie podatnika: Czy w obecnym stanie prawnym można przyjąć, że w przypadku gdy Wnioskodawca prześle swojemu kontrahentowi fakturę VAT drogą elektroniczną w postaci skanu oryginalnej wersji papierowej takiej faktury VAT bez zagwarantowania przez Wnioskodawcę, że autentyczność pochodzenia i integralność treści takiej faktury VAT będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), oraz kontrahent ten zaakceptuje taką formę wystawienia i przesyłania faktur VAT, w formie pisemnej, co najmniej na jeden dzień przed wystawieniem i wysłaniem faktury VAT, to, taka faktura VAT będzie uznana za doręczoną prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2010 (data wpływu 02.11.2010 r.), uzupełnionym pismem dnia 02.02.2011 r. (data wpływu 07.02.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.01.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysyłania, otrzymywania oraz przechowywania faktur VAT bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym i stosowania elektronicznego systemu wymiany danych (EDI) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysyłania, otrzymywania oraz przechowywania faktur VAT bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym i stosowania elektronicznego systemu wymiany danych (EDI).

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 02.02.2011 r. (data wpływu 07.02.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24.02.2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca utrzymuje kontakty handlowe z licznymi kontrahentami. W celu zapewnienia terminowości wzajemnych rozliczeń oraz przyspieszenia dokonywania płatności, korekt, jak również w celu zmniejszenia kosztów, Wnioskodawca zastanawia się nad możliwością przesyłania do kontrahentów i za ich uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej, faktur VAT drogą elektroniczną w postaci skanu oryginalnej wersji papierowej takiej faktury VAT bez zagwarantowania przez Wnioskodawcę, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Oryginalnie wystawiona papierowa wersja faktury VAT byłaby następnie archiwizowana dla celów dowodowych, kontrahent zaś drukowałby otrzymany skan faktury VAT dla celów dowodowych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 02.02.2011 r. Wnioskodawca doprecyzował, iż powyżej opisana metoda przesyłania, otrzymywania i przechowywania faktur w formie elektronicznej pozwala na zapewnienie wymogów określonych w § 21 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu ich udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Powyższe gwarantuje zastosowanie następujących rozwiązań techniczno-organizacyjnych:

a. Autentyczność pochodzenia faktur (pewność co do tożsamości wystawcy faktur) zagwarantuje to, iż w ramach akceptacji (pisemne porozumienie z klientem/kontrahentem) strony wskażą dedykowane adresy poczty elektronicznej email, z których (i na które) wyłącznie mogą być przesyłane wiadomości zawierające faktury w formie elektronicznej. Korespondencja za pośrednictwem tych adresów poczty elektronicznej będzie obsługiwana wyłącznie przez osoby upoważnione po stronie Spółki i jej kontrahenta;
b. Integralność treści i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (brak możliwości zmiany danych zawartych w fakturach), zarówno w ramach przesyłu, jak i archiwizowania faktur, zagwarantuje Wnioskodawcy zapisywanie i przechowywanie faktur w formacie PDF, tworzonych i odczytywanych przy użyciu programu komputerowego Acrobat Reader, zgodnego ze standardem ISO 32000-1:2008;
c. Łatwość odszukania faktur zagwarantuje przechowywanie na dedykowanym serwerze w oddzielnych plikach, których nazwy odpowiadają kolejnym numerom faktur, a faktury będą umieszczone w folderach stworzonych dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
d. Bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zagwarantuje przechowywanie na dedykowanym serwerze zlokalizowanym w siedzibie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy w obecnym stanie prawnym można przyjąć, że w przypadku gdy Wnioskodawca:

a) prześle swojemu kontrahentowi fakturę VAT drogą elektroniczną w postaci skanu oryginalnej wersji papierowej takiej faktury VAT bez zagwarantowania przez Wnioskodawcę, że autentyczność pochodzenia i integralność treści takiej faktury VAT będzie zagwarantowana:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
- poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych, oraz

b) kontrahent ten zaakceptuje taką formę wystawienia i przesyłania faktur VAT, w formie pisemnej, co najmniej na jeden dzień przed wystawieniem i wysłaniem faktury VAT,

to, taka faktura VAT będzie uznana za doręczoną prawidłowo?

2) Czy jeżeli odpowiedź na powyższe Pytanie Nr 1 będzie twierdząca, to kontrahent otrzymujący taką fakturę VAT ma obowiązek ją wydrukować i przechowywać w formie papierowej, czy też wystarczy że będzie przechowywał wersję elektroniczną (skan) takiej faktury?

3) Czy jeżeli odpowiedź na powyższe Pytanie Nr 1 będzie twierdząca, to wystarczy że Wnioskodawca będzie przechowywał skan wysłanej faktury VAT w formie elektronicznej, czy też musi przechowywać taką fakturę w formie papierowej, ewentualnie czy winien ją przechowywać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej?

4) Czy w obecnym stanie prawnym można przyjąć, że w przypadku gdy Wnioskodawca:

a) prześle swojemu kontrahentowi fakturę VAT drogą elektroniczną w postaci tzw. „obrazu” takiej faktury VAT, stworzonej w programie pozwalającym na tworzenie obrazu pliku w formacie .pdf, bez zagwarantowania przez Wnioskodawcę, że autentyczność pochodzenia i integralność treści takiej faktury VAT będzie zagwarantowana:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
- poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych, oraz

b) kontrahent ten zaakceptuje taką formę wystawienia i przesyłania faktur VAT, w formie pisemnej, co najmniej na jeden dzień przed wystawieniem i wysłaniem faktury VAT,

to, taka faktura VAT będzie uznana za doręczoną prawidłowo i nie będzie istniał obowiązek wydrukowania takiej faktury ani przez Wnioskodawcę ani przez jego kontrahenta, a jednocześnie można przyjąć, że wystarczy, aby Wnioskodawca przechowywał taki obraz przesłanej faktury wyłącznie w wersji cyfrowej (nie wydrukowanej)?

Zdaniem wnioskodawcy na Pytanie Nr 1 i Pytanie Nr 4 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Odnośnie Pytania Nr 2 i Pytania Nr 3, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wystarczy przechowywanie skanów faktur w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający zmianę widniejących tam danych (tj. np. przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania pozwalającego zapisywać skany dokumentów bez możliwości edycji ich treści).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »