Organy podatkowe bezprawnie żądają od pełnomocników odpisów z KRS

Interpelacja nr 19939 do ministra finansów w sprawie możliwości korzystania przez urzędy skarbowe z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowny Panie Ministrze! Organy podatkowe wymagają od pełnomocników, aby składali do akt sprawy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w celu potwierdzenia, że osoba, zwłaszcza spółka, udzielając pełnomocnictwa, była do tego uprawniona. Według ekspertów żądania fiskusa są nadużywaniem uprawnień. Specjaliści oceniają, że urzędy skarbowe mogłyby same dane o mocodawcach pobierać z rejestru sądowego. W postępowaniu podatkowym pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie, a jeżeli udzielane jest ustnie, powinno być zgłoszone do protokółu. W aktach sprawy powinien więc być albo oryginał pełnomocnictwa, albo jego urzędowy odpis, np. notarialny czy też uwiarygodniony przez organ prowadzący postępowanie lub też przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym bądź doradcą podatkowym. Niedołączenie do pisma procesowego wniesionego przez osobę podającą się za pełnomocnika dokumentu pełnomocnictwa lub dołączenie jego odpisu, który nie jest należycie uwierzytelniony, stanowi niedochowanie wymogów formalnych pisma. W tej sytuacji organ podatkowy ma obowiązek wezwania do uzupełnienia tego typu braków. Nawet jeżeli organ podatkowy nie wezwie do dostarczenia odpowiedniego odpisu z KRS, jest bardzo prawdopodobne, że brak formalny w postaci braku wykazania umocowania dostrzeże sąd administracyjny na późniejszym etapie i uchyli rozstrzygnięcie organu z powodów proceduralnych, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy. W orzecznictwie wskazuje się, że to pełnomocnik ma obowiązek (i uprawnienie) do przedłożenia organowi dokumentu pełnomocnictwa do danej, konkretnej sprawy. Tym samym organ osoby prawnej (np. zarząd spółki) oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ma obowiązek wykazać swoje pełnomocnictwo do działania w jej imieniu dokumentem przy pierwszej czynności. Dokumentem takim będzie odpis z KRS. To samo odnosi się do udzielenia przez osoby uprawnione do reprezentacji pełnomocnictwa innej osobie. Wówczas również do udzielonego pełnomocnictwa powinien zostać dołączony aktualny odpis z KRS. Jest to istotne, gdyż z uwagi na szybki postęp w obrocie gospodarczym oraz zmiany zachodzące w samym podmiocie dokument ten może szybko się zdezaktualizować.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Dlaczego urzędy skarbowe nie pobierają same danych o mocodawcach z rejestru są...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »